Nå stiger biomassen

Nyheter
495

Drevet av dempet slakt og eksport kombinert med økt fôring, øker nå beholdningen av oppdrettslaks i sjøen i tyngde relativt til 2013.

Opp fire prosent
I løpet av november la den norske laksebiomassen på seg, om en jevnfører med situasjonen for ett år siden. Ved utgangen av november estimerer FHL fisken som sto i sjøen til å ha en samlet tonnasje på 720.000 tonn – opp fire prosent fra hva som var tilfellet for et år siden. Det fremgår av en oppdatering utsendt av FHL tirsdag kveld.

Mens det eksporterte kvantum falt med hele ni prosent år over år i november, var fôrsalget opp rause åtte prosent. Da blir det mer fiskebiomasse i oppdrettsanleggene.

Til sammenligning har biomassen i hele høst holdt seg marginalt over fjorårsnivået måned for måned. Nå øker altså forspranget.

Ørretsalget stuper
For ørret er situasjonen ganske anerledes. Her var solgt kvantum ned hele 30 prosent i november, samtidig som fôrforbruket ble estimert til å være uforandret. I sum gir det en biomasse som er tre prosent lavere enn hva den var for ett år siden.

Årsaken til at ørretsalget er vesentlig lavere i år mot i fjor er det faktum at hovedmarkedet, Russland, har vært stengt siden august i år.