Nå skal de fornye den nordligste landbasen til Nova Sea

Nyheter
0

Stolte av fisken.

På den mindre enn tre kvadratkilometer store Nordarnøy ligger Nova Sea sin nordligste landbase. Her ute ligger lokaliteten Hestholmen, som har vært i drift for ulike oppdrettere siden 2003. Få minutters gange fra landbasen ligger et av krigens etterlatenskaper i form av et kystfort fra 1940. Ett av de 13 fortene tyskerne satte opp som en del av forsvarsverket «Festung Bodø».

Landbasens bygningsmasse og kaianlegg er vel omtrent like gammel som tyskernes betongkoloss. Her holder staben på fire fortet, som nå skal få en aldri så liten overhaling.

– Bygget har vel nesten en kultstatus. Sjarmerende på sin måte, men kanskje ikke akkurat i takt med tiden, smiler driftstekniker Hallvar Pedersen.

Merdene er for tida uten fisk, så tida brukes til nødvendig vedlikehold, oppussing og klargjøring for neste utsett i april. Bunnringer og lodd er vasket. Nøtene sendt til bøteri, for så å havne på annen lokalitet eller tilbake hit. Martin Røe er for tiden fungerende driftsleder.

– Akkurat nå er vi veldig på med forbedringer. Nå har vi opprydning på sjøen og landbasen. Det blir som å starte litt på fresh. Vi skal omstrukturere hvordan vi jobber. Det går mye på hvor og hvordan vi har utstyret plassert, men også hvordan vi bruker det, sier Røe til iLaks.

Martin Røe er fungerende driftsleder ved lokaliteten Hestholmen. (Foto: Steve Hernes).

Den beste på lenge
Det store lageret er ryddet, utstyret hengt på plass og det gjøres klart for et helt nytt reolsystem. Martin Røe forteller de også ønsker å få flyttet selve verkstedet ut i en egen hall.

– Vi vil jo ha en arbeidsplass vi stolt kan vise frem. Det skal vi få nå etter hvert med oppussing av husene våre. Fisken vår er vi iallfall veldig stolte av, skryter han ubeskjedent med full tilslutning fra de andre. I november i fjor ble den siste fisken hentet ut fra Hestholmen.

– Dette er nok den beste fisken vi har produsert på lenge. Den ble satt ut i august 2021, og hadde en god vekst og det har vært svært lite dødelighet. Vi så tidlig at dette at denne generasjonen ble en god fisk, sier Røe.

– Det er en lokalitet med god gjennomstrømming, så her har fisken litt å svømme mot. Det er perfekte forhold ute på Hestholmen. Vi har hatt en strek og fin fisk, sier Morten Mortensen og legger til at staben kan ta mesteparten av æren for det. Et utsagn som får full oppslutning fra det andre.

«Hordafôr IV» er i ferd med å kaste loss, så Hallvar Pedersen tar farvel med mannskapet. Båten har hentet siste rest av ensilasje i den noe tilårskomne tanken på kaia. Fremover skal de ha mindre tanker ute på fôrflåta.

Hallvar Pedersen hilser «Hordafôr IV» på vei videre. (Foto: Steve Hernes).

Tøffe runder med ILA
Selv om de har vært aldri så fornøyd med denne generasjonen, har det ikke bare vært fryd og gammen for fisk og folk ved Hestholmen. Et par tøffe runder med ILA satte spor.

Martin Røe har vært her siden 2011, og hadde første møte med ILA-viruset i 2016. Den gang ble det et lengre opphold. Mens hele anlegget ble vasket ned, ble noen ble flyttet til andre lokaliteter, mens andre dessverre ble permittert, forteller Røe.

– I 2018 satte vi igjen ut fisk her etter 18 måneder uten. Vi hadde en generasjon, som ble veldig bra, og som var utslaktet etter et års tid. Så skulle vi sette ut igjen i 2020. Det var etter ni måneder med brakklegging, slik at vi ble samkjørt med de andre i området. Fisken hadde bare stått noen få uker før det igjen kom ILA. Det ble 14 nye måneder med brakklegging, forteller Røe alvorstungt.

– Men jeg vil si vi ble veldig godt tatt vare på i den perioden, selv om vi ikke hadde noen fisk. Vi var mye rundt og hjalp til på andre anlegg og høstet mye kunnskap av dem. Vi ble bedre kjent med de andre i selskapet, forteller Pedersen.

– Vi gledet oss veldig til å kunne produsere her igjen. Det var jo på et punkt der vi de siste fem åra kun hadde produsert fisk i bare ett år. Det som er bra, er at tross usikkerhet og lange opphold, så holdt vi sammen. Det var de samme folka som kom tilbake, smiler Martin Røe.

Morten Mortensen og Aleksander Karlsen får start på trucken. (Foto: Steve Hernes).

Lokalt anker
Mens det er det gamle kystfortet og det lokale ferieanlegget som er mest kjent på Nordarnøy, er lakseslakteriet Salten N950 hjørnesteinsbedriften naboøya Sørarnøy. Av de fem ansatte ved basen, er fire oppvokst på Nordarnøy. Morten Mortensen jobbet her på landbasen mens hadde friperiode som matroslærling på Hurtigruten.

– Da coronaviruset kom i mars 2020, ble ikke det ikke mange seilaser med Hurtigruten. Derfor kom jeg hjem til Nordarnøy og Nova Sea, smiler han.

Den lokale forankringen er viktige for de som jobber her, forteller Martin Røe som selv pendler til øya.

– Det er viktig å ta vare på lokalsamfunnet vi holder til i. Ikke minst for de folka som er interessert i, og har lyst til å jobbe. Gi dem en mulighet til å se hvordan det er å jobbe her. Det er nyttig å ha folk som er fra plassen. Når vi som pendler er ferdige på jobb drar vi jo fra øya. De lokale blir igjen, og følger gjerne litt ekstra med på det som skjer ut i fjorden her, sier Røe.

– Selv om jeg for tida bor i Bodø, er en av grunnene til at jeg trives så godt her at dette er hjemplassen min. En dag i framtida vil jeg kanskje slå meg ned her, sier Pedersen.

– Det betyr jo noe for øya at vi er her. Av og til kan vi hjelpe til med andre ting. Vi har jo båter med kraner som vi bruker å hjelpe til med når flytebrygger skal fikses, eller båter settes ut, smiler han.

– Det vi også bør jobbe mer med videre, er å ta godt vare på den plassen vi driver med produksjon. Det er viktig for framtida vår, slår Martin Røe fast.

Martin Røe, Hallvar Pedersen, Morten Mortensen og Aleksander Karlsen, ved Nova Seas landbase på Nordarnøy. (Foto: Steve Hernes).