Nå øker laksebiomassen

Nyheter
235

Etter en lang periode med stadig magrere biomasse, viser en dagsfersk månedsoversikt fra Akvafakta at Norges laksebiomasse (levende fisk i sjøen – red. anm.) øker relativt til fjoråret.

Per utgangen av januar er det beregnet en biomasse på 690.000 tonn laks i norske oppdrettsanlegg.

Det er fire prosent over nivået for ett år siden.

Bakteppet er fire prosent fall i slaktevolumer i januar, samtidig som fôrforbruket er økt med åtte prosent.

For ørret, som for tiden oppnår vesentlig høyere salgspriser enn laks, er bildet et ganske annet.

Her er biomassen ned 33 prosent det siste året. Eksportert kvantum i januar ble redusert med hele 58 prosent, mens fôrforbruket falt med 31 prosent.