Nå øker laksebiomassen

Nyheter
0

Den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av april var 765.233 tonn, sammenlignet med 750.755 tonn samme måned året før.

2023-generasjonen var på 32.524 tonn ved utgangen av april, sammenlignet med 28.020 tonn for 2022-generasjonen samme måned året før, ifølge data fra Fiskeridirektoratet.

2022-generasjonen var på 646.389 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 654.064 tonn for 2021-generasjonen samme måned året før. Tidligere utsett var 86.320 tonn ved utgangen av april 2023, mot 68.671 tonn ved utgangen av april foregående år.

Snittvekten for generasjonene 2023, 2022 og tidligere utsett var henholdsvis 0,395, 1,998 og 4,442 kilo. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 0,360, 2,073 og 4,482 kilo.