Nå kommer ringvirkningene av regjeringens skattejakt

Kommentarer
0

Skattepress fremtvinger konsolidering.

– Det er selvsagt ikke gøy, men med all usikkerheten som skjer rundt verdifastsetting av konsesjoner og formuesskatt, så har vi kommet frem til at det er det beste for oss, sier Ingmar Misund, daglig leder i oppdrettselskapet Øylaks.

Han, og broren Runar, selger nå 51 prosent av aksjene i gullgruven i Midsund. Skatt er en vesentlig del av forklaringen bak salget til SalMar.

Les også: Øylaks gir opp, selger til SalMar

Skattehungrige
Og nettopp skatt er blitt et stort og viktig tema i norsk oppdrettsnæring – også i 2022. Vi skal ikke særlig langt tilbake i tid da diskusjonene om grunnrenteskatt gikk høyt i riksmedeiene og på Stortinget.

Nå blusser det opp igjen.

Aslak Berge

Støre-regjeringen, støttet av tradisjonelt sett skattehungrige SV, øker verdigrunnlaget for privateide konsesjoner samtidig som formueskatten jekkes opp et par hakk. Det betyr en heftig skatteskjerpelse.

Oppdretterne, som andre rasjonelle forretningsfolk, vet å tilpasse seg. Braanaas og Tombre flytter til Norges skatteparadis, Bø i Vesterålen. Kjell Inge Røkke, som gjennom Aker blant annet eier 50 prosent av SalMar Aker Ocean, flytter til Sveits. Det gjør også en annen milliardær, Tore Ueland Kolstad, som er nest største eier i det landbaserte oppdrettselskapet Gigante Salmon.

Flommer over
Regjeringen er naturligvis ikke fornøyd med utflyttingen. Arbeiderpartiet valgte, pussig nok, å la Hadia Tajik kommentere Røkkes skatteflukt, et tema hun ikke er ukjent med fra egne eiendomsinvesteringer.

Skatteskjerpelsen kommer samtidig som Norges statskasse flommer over av penger. Særlig av gass- og oljeinntekter, men også fra statseid kraft. Kapital løftes over fra privat til offentlig sektor i stor skala.

Øylaks-salget viser hvordan regjeringens skattepolitikk fungerer i praksis. Her er det et norsk-eid børsnotert selskap som tar over aksjemajoriteten i et lite privateid firma. Børsnoterte selskapers laksekonsesjoner verdsettes ikke etter estimert markedsverdi, men etter den verdien finansmarkedet til enhver tid setter på aksjene.

Særnorsk
I dette tilfellet var det altså helnorske SalMar som kjøpte en mindre privateid oppdretter. Takket være de særnorske reglene om formueskatt ville det vært, rent skattemessig sett, enda gunstigere om en utenlandsk oppkjøper hadde overtatt Øylaks. Utenlandske eiere betaler ikke formueskatt, og vil følgelig kunne strekke seg lengre i oppkjøpskalkylene enn norske aktører.

Neste gang er det kanskje Mitsubishi, Temasek, Cargill eller McDonald’s som banker på døren.

Det skorter i hvertfall ikke på selgere.