Nå kommer prisøkningen i butikk

Nyheter
348

– Nå i 2017 slår dessverre lakseprisen for fullt mot forbruker. Dette er svært beklagelig, men skyldes utelukkende en kraftig økt råvarepris, sier Vidar Olsen, kategoridirektør ferskvare i NorgesGruppen, til Nettavisen.

Kontrakter
Fra september har lakseprisen (til oppdretter) gått fra 50 kroner til godt over 70 kroner kiloet. Ved månedskiftet januar/februar løper mange av dagligvarekjedenes kontrakter ut, og det betyr prisstigning til forbuker.

Prisen på en pakning med 500 gram fersk laks ligger denne uken på rundt 74,50 og 99,50 kroner hos lavpriskjedene Rema 1000, Kiwi og Extra, tilsvarende en kilopris på mellom 149 og 199 kroner.

Påvirker salget
Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, sier at de taper penger når de selger fersk laks til 149 kroner kiloen.

Olsen i NorgesGruppen sier at de økte prisene har gitt lavere salg.

– Vi ser at det påvirker salget, men det er for tidlig å si hvor mye, sier han til Nettavisen.