Nå koker det i brønnbåtmarkedet

Nyheter
1242

Mest innbringende var det for Rostein, Sølvtrans, Bømlo Brønnbåtservice og Seivåg Shipping, som alle dro inn mer enn 40 øre per omsatt krone. Når storfiskene Rostein og Sølvtrans begge fikk et driftsresultat på omlag 200 millioner kroner i 2015, viser det i klartekst at dette er blitt en omfattende og for tiden svært så lukrativ bransje.

Milliardnæring
De 13 rederiene som er vist i tabellen her omsatte for vel 1,8 milliarder kroner i fjor. For brønnbåtvirksomhet er langt mer enn å frakte smolt til oppdrettsanleggene og matfisk til slakteriene. Beredskap og avlusing er blitt et svært viktig driftsområde.

Behovet for beredskap ble satt på spissen i fjor høst, da knapphet på brønnbåtkapasitet ga lusetrøbbel og halvert biomasse for en rekke oppdrettslokaliteter. Blant dem som fikk svi for det var Lerøy Midt som opplevde girhavari for Frøy Sjøtransports “Gåsø Viking”.

Forsikring
Sølvtrans-reder Roger Halsebakk mener brønnbåtene kan fungere som en forsikring for lakseoppdretterne.

Roger Halsebakk

– Hvis du har en båt på cirka 3.000 kubikk; kostnadene for oppdretteren å eie den på TC (time charter) i ett år kan du med de prisene som er i dag redde 1.000 tonn. Da er båten ferdig betalt, uttalte Halsebakk i august til iLaks.

– Hvis en ser på det som skjedde i fjor, hvor en del ikke fikk de båtene de hadde skrevet kontrakt på og blitt lovet. Det betød at veldig mange måtte halvere produksjonen. Det er et tap som gjelder i to år – hvis du ikke får sette ut mer enn halvparten av biomassen er det et produksjonstap på 50 prosent, la han til.

Trekløver
Med Sølvtrans’ oppkjøp av Bømlo Fisketransport ifjor, tok ålesundrederiet for alvor opp kampen om å utfordre Rosteins hegemoni som landets og verdens største brønnbåtrederi. Sammen med Norsk Fisketransport er duoen den klart største i dette segmentet.