Nå kan norsk lønn bli påbudt

Nyheter
520

Mens de norske ansatte i produksjonen har norsk tarifflønn (162,85 kroner timen for produksjonsarbeidere uten fagbrev), tjener de østeuropeiske gjestearbeiderne om lag 100 kroner timen, ifølge administrerende direktør Bård Sekkingstad i Sekkingstad.

Det skriver Sysla.no.

Nå kan Tariffnemnda kan sette en stopper for lønnspraksisen på Skaganeset på Sotra. LO har krevd at tariffavtalen for fiskeribedrifter blir allmenngjort, som i praksis vil si lovfestet. Saken står på dagsordenen på Tariffnemdas møte tirsdag, opplyser sekretariatsleder Eli Jarbo.

Flagget ut
Sekkingstad på Sotra har i 90 år drevet med slakting og filetering av fisk. Da vikarbyrådirektivet satte en stopper for innleie av billige vikarer fra Øst-Europa, ble løsningen å outsource produksjonen til det polske firmaet Norse Production. Hele fabrikken ble solgt til det polske selskapet, som fra årsskiftet 2013 tok over all fiskeproduksjonen.

– Vedtaket var kontroversielt, og vakte sterke reaksjoner. Men for oss var dette avgjørende for at vi skulle klare å beholde produksjonen i Norge, sier administrerende direktør Bård Sekkingstad.

Vinn eller forsvinn
I en ny rapport sier Sintef at antall ansatte i fiskeforedlingsindustrien må halveres, og anleggene fullautomatiseres, dersom Norge skal ha en slik industri. Hovedårsaken er at Norge har et lønnsnivå som er langt høyere enn i konkurrerende land.

– Automatisering er vel og bra, men det er en illusjon å tro at det særnorske lønnsnivået ikke vil få konsekvenser for vår industri. Automatisering vil bli innført i de landene vi konkurrerer med, også, sier Sekkingstad.

Avviser sosial dumping
– Vi beskyldes for sosial dumping, men gjestearbeiderne tjener langt mer på fabrikken i Norge enn de ville gjort i Polen. Tar en hensyn til kjøpekraft så tjener de polske arbeiderne mer enn dobbelt så mye som sine norske kollegaer, sier Sekkingstad.

– For oss har dette vært en god løsning. Skulle vi fortsatt produksjonen basert på kun norske lønninger er jeg redd vi, som mange andre bedrifter, måtte ha lagt ned produksjonen i Norge.

Fornøyde ansatte
BT har tidligere intervjuet både polske og norske ansatte i bedriften, som har gitt uttrykk for at de er godt fornøyd med lønns- og arbeidsvilkårene. LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har derimot vært på krigsstien mot det de oppfatter som en undergraving av vikarbyrådirektivet, som skal sikre alle innleide utlendinger på norske arbeidsplasser norske betingelser.

I saken om lovfesting av tariffavtalen, er det kommet en rekke høringsuttalelser til Tariffnemda. Både Arbeidstilsynet og fagforeninger som Unio og Akademikerne støtter kravet om at arbeidstakere må sikres norsk lønn.