– Nå har vi sprengt kapasitet på rognkjeks og berggylt

Nyheter
0

Rensefisktransportøren Austevoll Sjøtjenester hadde et skikkelig oppsving i fjor.

Familieselskapet Austevoll Sjøtjenester har spesialisert seg på transport og gjenfangst av rensefisk. Til jobben har de to spesialbygde båter, «Navøy» og «Rognkjeksen».

I fjor opplevde de at omsetningen nær doblet seg fra 10,6 til 19,7 millioner kroner, mens driftsresultatet økte med 1,6 millioner kroner, til 2,7 millioner kroner. Resultatet før skatt ble nesten fire ganger bedre enn i 2022.

Daglig leder Marte Klepsvik er glad for det de fikk til i fjor.

– Vi har hatt en vekst og er fornøyd med resultatet i fjor. Vi har hatt en god vekst år for år, de foregående årene. Og den trenden har fortsatt inn i 2024 også, sier hun til iLaks.

Lang fødsel
Selskapet ble etablert i 2017. Men ifølge Klepsvik startet ikke driften opp før i september 2019.

– Etter etableringen i 2017 gikk vi i gang med å bygge båt. Dermed gikk det en stund før vi var i drift. Da nybygget «Rognkjeksen» kom i september 2019 satte vi i gang med drift, forklarer hun.

I tillegg til sine egne båter, leier de også inn båter når det trengs.

– I år har det vært et større behov for det, legger Klepsvik til.

«Rognkjeksen» ved kai. Foto: Austevoll Sjøtjenester

Marked i utvikling
Austevoll Sjøtjenester økte egenkapitalandelen sin fra 5,6 prosent til 17,3 prosent i fjor. Den daglig lederen kan berette om oppstartserfaringer og utvikling i markedet.

Marte Klepsvik, daglig leder i Austevoll Sjøtjenester. Foto: Austevoll Sjøtjenester.

– Vi har vært i en oppstartsfase. Og så har det vært en utvikling i markedet også. Spesielt innenfor gjenfangst, men det har også vært en utvikling innenfor transport av berggylt. Det har dermed vært en utvikling både i markedet og i vår tjeneste, utdyper Klepsvik.

Rederiet transporterer både berggylt og rognkjeks. De har også transportert smolt på FoU-konsesjoner.

– Nå har vi sprengt kapasitet på rognkjeks og berggylt, legger hun til.

Gjenfangst
Rederiet har også spesialisert seg på gjenfangst av rensefisk ute på oppdrettsanleggene. Slik fisk kan brukes på nytt. Ethvert slikt oppdrag er unikt.

– Det varierer fra oppdrag til oppdrag. Men det som er viktig er at det gjøres skånsomt og at man har fiskehelseperspektivet i fokus. Våre finke og dedikerte ansatte er opplært i fiskehelse, rømningssikring, biosikkerhet og hygiene. De er også lært opp som veterinærmedhjelpere, og har både kjemikalie- og gasshåndteringskurs, forklarer Klepsvik.

Selskapet, som sysselsatte åtte årsverk i fjor, eies av Marte Klepsvik, Frode Per Jakob Klepsvik og Inge Marius Skår, med en tredjedel hver. Styret i selskapet har ikke foreslått å utbetale utbytte til eierne på bakgrunn av fjorårsresultatet.

Austevoll Sjøtjenester 2023 2022 Endring
Omsetning 19,7 10,6 85,5 %
EBIT 2,7 1,1 145,5 %
Resultat før skatt 1,9 0,4 375,0 %
Driftsmargin 13,7 % 10,4 %
Alle tall i millioner kroner