Nå har vestlandsoppdretternes ankesak mot staten startet

Nyheter
0

Ny runde i retten.

Mandag morgen startet ankesaken der en lang rekke vestlandsoppdrettere har saksøkt staten ved Nærings- og fiskeridepartementet etter vedtak om seks prosent nedtrekk av den stående biomasse av laks og ørret.

Vedtaket om nedtrekk var basert på høye lusenivåer og rødt lys i det såkalte trafikklys-systemet og gjaldt utelukkende oppdrettere i PO4, produksjonsområdet mellom Nordhordland og Stad.

Biomassenedtrekket påførte oppdretterne et omfattende milliontap. Oppdretterne mener at faktagrunnlaget for vedtaket ikke holder mål.

Ankesaken er kommet opp etter at de 25 oppdretterne i fjor vinter tapte i Sunnfjord Tingrett. I domsslutningen i tingretten ble staten frifunnet og oppdrettsselskapene er dømt til å betale statens saksomkostninger på 1.779.027 kroner.

Mandag er det saksøkers advokat Trond Hatland som presenterer sitt innledningsforedrag for retten. Han representerer følgende selskaper: Austevoll Melaks, Blom Fiskeoppdrett, E. Karstensen Fiskeoppdrett, Eide Fjordbruk, Engesund Fiskeoppdrett, Erko Seafood, Firda Sjøfarmer, Fjord Drift, Flokenes Fiskefarm, Kobbevik og Furuholmen Oppdrett, Landøy Fiskeoppdrett, Langøylaks, Lerøy Vest, Lingalaks, Marø Havbruk, Mowi, Nordfjord Laks, Osland Havbruk, Sandnes Fiskeoppdrett, Sjøtroll Havbruk, Steinvik Fiskefarm, Sulefisk, Svanøy Havbruk, Tombre Fiskeanlegg og Troland Lakseoppdrett.

Det er satt av 18 dager til rettsforhandlingene i Gulating Lagmannsrett.