Nå har Rostein passert milliarden i omsetning

Nyheter
2638

Brønnbåtrederiet, som har hovedkontor på Harøy i Ålesund kommune i Møre og Romsdal, har nesten doblet omsetningen siden 2015. Nå varsles det utvidelse av verft og en rekke nybygg.

– Vi rundet av 2019 med rekordtall. Jeg mistenker at vi er det eneste brønnbåtrederiet som noensinne har passert en milliard i omsetning, og tror faktisk vi nok et år er størst på brønnbåt selv om dette er av lite betydning for enkle sjeler som oss. Vår lidenskap er bygging og drift av brønnbåter og tallene er egentlig bare et resultat av at det vi er opptatt av ser ut til å fungere godt, skriver viseadministrerende direktør i Rostein, Glen Bradley, i en e-post til iLaks.

Han sier fjorårets overskudd allerede er «pløyd inn» i to nye fartøy som er levert i 2020. Dette gjelder «Ro Vision» og «Ro Venture».

Utvider verft
Totalbalansen til selskapet var ved utgangen av 2019 på 2,9 milliarder kroner, herav 1,2 milliarder kroner i egenkapital.

Rosteins morselskap Rofisk er hovedaksjonær i Larsnes Mek. Verksted (68,8 prosent eierandel). Det planlegges nå utvidelser ved verftet.

– Dette fordi stadig flere havbruksfartøy øker etterspørselen etter vedlikehold der. Det vil også komme en rekke nybygg fra Rostein og det blir en haug av nye arbeidsplasser av alt dette, forklarer Bradley.

Stikker hodet frem
I sin årsberetning skriver styret i Rostein, at de ser positive fremtidsutsikter for brønnbåtbransjen, spesielt for større og mer effektive fartøy med ledende løsninger for fiskevelferd og miljøriktig profil.

«Samtidig registrerer styret at det fortsatt kontraheres mange fartøy og tar dette med i selskapet risikostyring», legges det til.

Bradley på sin side stikker hodet frem når han skal forklare hvorfor rederiet gjør suksess i bransjen.

– Med høy produktivitet på kostbare fartøy så greier vi å holde prisene nede også. Våre fartøy utfører oppdrag som vi vet flere konkurrenter trenger to fartøy for å greie. Dette ser også de våkne kontraktskundene og velger å legge litt mer i kvalitet for å få den laveste prisen totalt sett. Kvalitet har en tendens til å lønne seg i lengden, og dette er årsaken til at vi har lagt oss på øverste hylle slik sett. Vi mener våre brønnbåter er oppskriften for å få ned produksjonskostnaden på laks og øke utnyttelsen av MTB.

Rostein eier følgende brønnbåter i tillegg til «Ro Vision» og «Ro Venture» 14 andre brønnbåter.

Skipene opererer i Norge, men tilbyr også tjenester i Danmark, Færøyene, Skottland, Island og Russland.