Nå har Mowi åpnet sitt nye settefiskanlegg på Sørlandet

Nyheter
1704

Mowi sitt nye settefiskanlegg i Flekkefjord skal produsere 240 tonn smolt årlig fordelt på 900.000 vårsmolt og 900.000 høstsmolt.

I November 2017 la daværende Marine Harvest Agder Smolt midlertidig ned sitt settefiskanlegg på Fjellse i Flekkefjord. Et år senere kjøpte verdens største oppdretter hele anlegget fra Andersen Holding, og varslet samtidig at de skulle bygge en ny avdeling.

Da iLaks i februar snakket med ferskvannsjef i Mowi Region Sør og ansvarlig for utbyggingen, Reidar Våge, fortalte han at prosjektet hadde en prislapp på 32 millioner kroner.

Tirsdag ettermiddag talte Våge under den offisielle åpningen Mowi Nye Agder Smolt.

– Jeg er imponert over de leveranser og den stå-på-vilje som lokalt ansatte og lokale leverandører og firma har vist for å få dette anlegget ferdig i tide. Nå er det tid for å feire og vise frem anlegget, sa Våge, ifølge Agder Flekkefjords Tidende.

Våge forteller til iLaks at Mowi har revet ned gamle uteanlegg, og en ny hall på 1.750 kvadratmeter med med et vannvolum på 2.700 kubikkmeter. Klekkeri, startfôring og påvekst er i et annet bygg, som fortsatt er i drift. Den første fisken var på plass i den nye hallen allerede 10. juni.

Det er også investert i et varmepumpeanlegg, som skal gi Mowi større høstsmolt.

FOTO: Mowi (med tillatelse)