Nå har de satt ut de første AIS-antennene: – Kan varsle om mulig smitterisiko umiddelbart

Nyheter
0

For mye data i Marine Traffic.

Selskapet Havbruksloggen har jobbet med programmering og utvikling i overkant av et halvt år. Nå nærmer de seg å få svar på de første resultatene. Rundt midtsommer håper utviklerne å ha registrert nok data til første analyse.

– Datamengden skal da være tilstrekkelig for å gi den første gode loggføringen av all aktivitet rundt lokaliteten, sier daglig leder Magnus Skyrud Jensen til iLaks.

Magnus Skyrud Jensen er daglig leder i Havbruksloggen.

Kundene valgt ut én lokalitet hver for plassering av AIS-antenna. De kan flytte den mellom ulike lokaliteter. De kan sette den på fôrflåten og selv velge innen hvor stor radius den skal registrere bevegelser, sier Skyrud Jensen.

Nytteverdi neste år
Det er på lengre sikt den store nytteverdien kommer. Nær halvparten av landets aktive konsesjoner benytter i dag Havbruksloggen.

– Det er først om ett års tid den store nytteverdien er der. Da kan vi virkelig fortelle alt relevant for lokaliteter over hele landet, sier den daglige lederen.

– Det blir spennende når vi klarer å matche disse dataene mot fiskehelsesoner. Da vil aktuelle fartøy og lokaliteter kunne varsles med tanke på smitterisiko umiddelbart, sier Skyrud Jensen.

Havbruksloggen er allerede i gang med testing av data basert på aktive lokaliteter.

Trenger ikke all data
– I Marine Traffic ligger mye av disse dataene i dag. De blir ikke matchet opp mot aktuell datafangst som faktisk kan fortelle oss noe. Her ønsker vi å skape et automatisk system for hver enkelt lokalitet. Med den dataen som faktisk er interessant, påpeker Skyrud Jensen.

– For å ikke ha for mye datamengde å prosessere, bruker vi egne AIS-antenner som tar inn akkurat det vi er interessert i. I tillegg har vi det faktum at det er ikke alle fjorder i dette landet som har ordinær AIS-dekning. Med vårt system kan vi sette de rett ut i fjorden kunden ønsker, så har vi full AIS-dekning der.

Når merdene flytter på seg
Den langsiktige ambisjonen er mer ennå registrere fartøy rundt anlegget. En ny sentral del av prosjektet vil være å monitorere forflytninger på lokaliteten. Det har de tidligere prøvd med lasteceller som skulle gi beskjed når trykket blir borte. Dette har foreløpig ikke slått an.

Så snart en sensor registrerer et mottak av AIS innenfor lokalitetens definert område, vil data bli kontrollert historisk for å se om eventuelle varsler skal sendes .

– Det vi nå skal gjøre er å sette GPS-sporing på den enkelte AIS-enheten. Slik vet vi til enhver tid nøyaktig hvor i anlegget den står. Dersom en plutselig for stor svingning er noe galt. Da sendes varsel om unormal forflytning. Det er sentralt for en bedre beredskap, sier Skyrud Jensen.

I følge Skyrud Jensen har et slikt system vært prøvd i næringa tidligere, uten å ha fått det til. Årsaken var kommunikasjonstrøbbel mellom fôringssystemene og disse antenne slik at det ble forstyrrelser i systemet.

Ny satsing på fartøy
Selskapets nysatsing Vessel kan bli langt større enn akvakulturdelen. Utviklingen begynte for i overkant av to år siden med noen få fartøy registrert.

–  I løpet av den siste måneden det skutt fart. Nå i dag er omtrent 400 fartøy registrert i Vessel, sier Skyrud Jensen.

Simon Kaspersen er systemutvikler i Havbruksloggen. Han har hatt ansvar for Vessel.

– Så dette er veldig spennende og på vei fremover i forhold det vi leverer, sier Skyrud Jensen. Hovedansvarlig for utviklingen er Simon Kaspersen. Han viser iLaks en rekke eksempler får elementer som registreres i systemet.

Systemet tas i hovedsak i bruk av dagens brukere av Havbruksloggen, men også servicetilbydere for vedlikehold med mer er nye kunder.

– Potensialet for Vessel er svært stort, når vi vet at det er langt flere båter enn lokaliteter der ute, sier Skyrud Jensen. 

Ellisiv Løvold er leder marked-relasjon-utvikling i Løvold Solutions.

– Må følge kundebehov
– Det er spennende å være med å bidra til å løse utfordringer for næringa og kundene våre. Det er egentlig det Havbruksloggen har vært tuftet på fra dag en siden vi startet for vel 15 år siden, sier Ellisiv Løvold i morselskapet Løvold Solutions.

– For oss har det vært kunder som har hatt utfordringer ikke bare med utstyr, men også digitalisering og de teknologiske løsninger. Så Havbruksloggen er blitt utviklet gjennom mange år, og AIS-systemet er et nytt steg med et fokus som er bra for miljøet og fiskevelferden, sier Ellisiv Løvold.