Nå går skattedebatten på Stortinget: – Dette vil ha betydelige negative ringvirkninger

Nyheter
0

Fokus på uryddig prosess.

Skattedebatten startet onsdag formiddag i et nær fullsatt Storting.

– Grunnrenteskatten er veldig næringsvennlig og investeringsnøytral, sier Arbeiderpartiets medlem av finanskomiteen, Eigil Knutsen, innledningsmessig i debatten.

Knutsen mener skatten «legger til rette for vekst i denne svært viktige næringen i tiden fremover» og han gleder seg over «et bredt politisk flertall».

20 i stil
FrPs Roy Steffensen, KrFs Kjell Ingolf Ropstad og SVs Kari Elisabeth Kaski retter alle kritikk mot regjeringens prosess for å utrede grunnrenteskatten. Hasteutredning, innføring allerede 1. januar og manglende forutsigbarhet er blant de hyppigst nevnte argumentene.

Kari Elisabeth Kaski (SV).

– Prosessen har vært elendig, sier Steffensen.

– Avstanden mellom regjeringen og SV er også stor, sier Kaski.

Til tross for betydelig motstand fra opposisjonen av prosessen mener Knutsen den «traff hoppkanten» og får «20 i stil».

Den oppfatningen deles ikke av partiene utenom regjeringspartiene.

– Dette vil ha betydelige negative ringvirkninger for arbeidsplasser langs hele kysten, sier Høyres skatteforhandler, Helge Orten. – Det er all mulig grunn til å gjenstarte prosessen.

Regjeringens skatteforhandler, Geir Pollestad (Sp), svarer Orten: – Det er en utbredt måte å uttrykke sin uenighet med å skylde på prossesen. Men hva er Høyres modell?

Geir Pollestad (Sp). Skjermdump Stortinget

Ultimatum
– Vi ble forespeilet et ultimatum med 30 prosent grunnrenteskatt, mer enn en dobling av skattenivået. Vil ha et grunnlag for et bredt forlik, sier Orten og utelukker ikke at Høyre kan være med på et forlik på en lavere skattesats.

Orten kontrer at Pollestad og Sp selv i 2019 var i mot grunnrenteskatt og tilhenger av en produksjonsavgift.

– Vi kommer til å stemme i mot det forslaget som foreligger idag. Vi ønsker å ta ned skattesatsen i dette forslaget, sier Orten.

SVs parlamentariske leder, Trogeir Knag Fylkesnes, kommenterer at det uvanlig mange representanter til stede i dagens skattedebatt. Høyre og FrP har tidligere krevd full stortingssal før avstemning om grunnrenteskatten.

Avstemningen i Stortinget vil etter planen gjennomføres klokken 1500 onsdag.