Nå er restauksjonen for produksjonskapasitet i gang

Nyheter
0

8.243 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) skal gå under hammeren.

Restauksjonen foregår fra og med mandag 2. oktober til og med torsdag 5. oktober. Det betyr at bud kun kan inngis i dette tidsrommet.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at produksjonskapasitet som gjenstår etter forrige auksjonsrunde nå skal tildeles gjennom en lukket budrunde.

Les også: Ny auksjon for produksjonskapasitet i lakseoppdrett

Fiskeridirektoratet vil stå for den praktiske gjennomføringen av auksjonen.

Restauksjonen gjelder til sammen 8.243 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Disse tonnene fordeler seg over fem produksjonsområder slik:

Produksjonsområde:

Tilgjengelig produksjonskapasitet (MTB):

Minstepris (kr. per tonn)

1 – Svenskegrensen til Jæren 1 249 100 000
8 – Helgeland til Bodø 603 130 000
11 – Kvaløya til Loppa 148 120 000
12 – Vest-Finnmark 5 172 100 000
13 – Øst-Finnmark 1 071 100 000
Totalt 8 243