Nå er HIs troverdighet på blokken

Kommentarer
4678

Dommen i den pågående lakserettsaken i Førde kan gi uante ringvirkninger.

Sakene er bra lest. De daglige artiklene fra rettssaken mellom de 25 vestlandsoppdretterne og staten er godt stoff. Lesere fra hele landet følger med. Oppdrettere, miljøvernere, eksportører, forskere, studenter, forvaltning og politikere.

Selv om saksøkernes advokatteam understreker at rettsaken ikke omhandler trafikklys-systemet som sådan, er det nettopp det den gjør.

Troverdighet
For dette handler ikke først og fremst om en tvekamp mellom staten og 25 oppdrettere, lokalisert mellom nordhordland og Stad, som etter sigende er blitt snytt for anselige salgsinntekter.

Kommentar: Aslak Berge

Nei, dette handler om Havforskningsinstituttet (HI) sin troverdighet.

Det er blitt lagt rikelig av faglig og politisk prestisje inn i Trafikklys-modellen. HIs forskere har begjærlig grepet ansvaret og rollen som rådgiver og arkitekt for landets lakseforvaltning.

Dette er svenneprøven. Det er en alvorlig og viktig jobb å regulere landets største eksportindustri etter oljebransjen.

Hjemmebane
HI spiller på hjemmebane. De er verdensledende på lakseforskning. Ingen kjenner vind- og strømforhold langs kysten som dem. Ingen har dykket dypere ned i lakselusens mysterier. 

Derfor er det avgjørende at forsknings- og faktagrunnlaget holder vann i møtet med den første i det som kan bli en serie av rettssaker. Staten støtter seg til ekspertene i høyblokken på Nordnes. De kan ikke annet. Ingen andre kan ta den jobben.

HI, på sin side, må overbevise. De må rydde unna motargumentene. Det må ikke herske noen tvil om at faktagrunnlaget, forskningsmetodene, datatolkningen, analysene og HIs avanserte matematiske modeller gir et mest mulig korrekt bilde av situasjonen.

Et troverdig og godt kart. Et solid styreverktøy for både forvaltning av vill og tam laks.

Må vinne
Integriteten må være ulastelig. De har ikke råd til saksbehandlingsfeil, glipper eller misforståelser.

De må vinne rettsaken klart. Med god margin.

Hvis de derimot ikke vinner klart eller til og med skulle tape rettstvisten, og med det blir påført et erstatningsansvar på flere hundre millioner kroner, vil hele statens faglige grunnlag for oppdretts- og villaksforvaltning slå sprekker. Konsekvensene kan bli svært vidtrekkende.

Mot slutten av denne uken vil HIs velrennomerte forskere innta vitneboksen i tingretten. Da vil vi kunne få et klarere bilde av hvor vinden blåser i den pågående rettsthrilleren i Førde.