– Nå er hele landet blitt prikkete med ILA. Det trives jeg ikke så godt med

Nyheter
731

Brit Hjeltnes, fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet, er ikke fornøyd med at antall tilfeller av infeksiøs lakseanemi (ILA) og pankreassykdom (PD) i 2018 styrer mot samme nivå som i 2017.

I 2017 var antall tilfeller av ILA 14 – i år er det hittil kommet elleve tilfeller. Men i 2018 har det dukket opp «nye» problemområder for ILA, ifølge Hjeltnes.

– Nå er hele landet blitt prikkete med ILA. Det trives jeg ikke så godt med, sa Hjeltnes under årets Produktivitetskonferanse i Kristiansund da hun presenterte sitt Fiskehelsebarometer, og viste til at tilfeller av ILA var spredt utover hele landet.

ILLUSTRASJON: Veterinærinstituttet

Lite forbedring
Hjeltnes ga små drypp fra den kommende Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet, som er en årlig status og risikovurdering for fiskehelsesituasjonen i Norge.

Hun sa det var lite forbedring å spore fra 2017 til 2018.

– Da tallene kom for 2017 var jeg skuffet. Jeg håpet det skulle bli bedre, men det ser ikke ut som den store forbedringen i 2018.

Trakk fram «ukjent» virussykdom
Hun tok selvfølgelig opp den store snakkisen – nemlig lakselusa. Hun pekte på at lakselusbehandling er en velferdsutfording, og en økonomisk utfordring.

– Lusa den lusa. Den er nå der, og nå vi må slite med, og jobbe med i tiden fremover, sa hun.

Hun løftet også fram hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), som er en smittsom virussykdom.

– Den tar ikke livet av så mye fisk, men den har betydning, fordi fisken blir svekket.

Om amøbegjellesykdom (AGD) sa hun:

– Den kom fra det store intet for en del år tilbake. Det var en ille situasjon. Heldigvis har den holdt seg rolig i år. Det var en fantastisk sommer lenge, men veldig tørt. Regnet kom i august og varte, gudskjelov for det.

Hun la til at gjellehelse er et ikke et økende problem, men et stort problem.

– Jeg er ikke fornøyd
Avslutningsvis stilte hun seg selv spørsmålet: Har fisken det bra?

– Tja, det kommer an på hvor den er. Det er store regionale forskjeller på svinn og total dødelighet. PD styrer mot samme nivå, og ILA altså. Jeg er ikke fornøyd med det, sa hun, og sa man måtte finne ut hva som var driverne bak dette.

Men hvilke grunner som kunne ligge bak at antallet tilfeller ikke går ned i 2018 sammenliknet med 2017, ville hun ikke uttale seg om.

– Jeg vil ikke ha en mening i dag.