Nå er forsikringsoppgjøret etter brannen klart. Atlantic Sapphire får utbetalt 247,5 millioner kroner

Nyheter
0

Kontantoppgjøret vil reinvesteres i USA.

Atlantic Sapphire kunngjør i dag at forsikringsoppgjøret etter brannen i selskapets anlegg i Hvide Sande i Danmark 15. september 2021, er avsluttet. Selskapet har avtalt et kontant oppgjør på 180 millioner danske kroner (247,5 millioner kroner).

Den bokførte verdien på branntidspunktet var 210 millioner danske kroner og forsikringsprosessen har identifisert cirka 30 millioner danske kroner i bygninger og utstyr uskadd av brannen. I tillegg har selskapet verdier i tillatelser, langsiktig tomteleie og skattemessig fremførbart underskudd.

Atlantic Sapphire Hvide Sande. Foto: Aslak Berge

Selskapet står fritt til å bestemme hvordan forsikringsprovenyet skal brukes. Styret har besluttet at oppgjørsprovenyet skal brukes på drift og bygging av oppdretsanlegget i USA.

I mellomtiden vil styret fortsette å vurdere selskapets strategi for sin danske virksomhet.

«Atlantic Sapphires kjernevirksomhet er å utvide produksjonen i USA, hvor selskapet ser den høyeste avkastningen på investeringene. Selskapet har nå sikret seg stabil drift i USA og er midt i en betydelig utvidelse av produksjonskapasiteten,» skriver Atlantic Sapphire i en melding.