Nå er det avgjort: Salmofarms starter bygging av landbasert oppdrettsanlegg til 500 mill. i Telemark

Nyheter
4788

Går videre med prosjektet.

I april sa gründer Carl Ivar Holmen i Salmofarms at selskapet i løpet av sommeren skulle avgjøre om de gikk videre med sine landbaserte planer på Rjukan i Telemark. Selskapet har allerede konsesjoner og tomteavtale med Tinn kommune.

– Det er riktig at vi ville evaluere satsingen i juli. Nå har vi gjort den vurderingen at dette skal vi klare, sier Holmen til lokalavisen Varden.

Ifølge Holmen har de jobbet mye mot Asia for å få inn den siste delen av kapitalen. Selskapet hentet rett før jul i fjor inn hjelp fra Fearnley Securities til å skaffe egenkapital til prosjektet. Det er ikke kjent hvor mye kapital som er på plass, men prosjektet har en investeringsramme på 500 millioner kroner.

I første fase blir det en årlig produksjon på 5.000 tonn. I andre fase øker produksjonen til 10.000 tonn årlig.

– Målet nå er å igangsette prosjektet i løpet av august/september. Da vil det forhåpentligvis bli bygging i høst eller til våren, sier Holmen.