– Myndighetene må utsette fristen i Produksjonsområde-forskriftens §5

Meninger
2144

Produksjonsområdeforskriften bærer i seg en rekke uløste utfordringer, mener oppdrettsrådgiver Even Søfteland.

Det er en av de største omleggingene i nyere tid for næringen som skal igjennom, og spørsmålet er om en ikke bør ha alle rammer på plass før en tar endelige avgjørelser hos de enkelte havbruksaktørene. Jeg tror ikke hverken politikere eller deler av forvaltningen er klar over hvor stor denne saken egentlig er.

I produksjonsområdeforskriften § 5 står det at «dersom en tillatelse etter opprettelsen av produksjonsområder får tilhørighet til mer enn ett produksjonsområde, må innehaver av tillatelsen innen 1. august 2017 melde til Fiskeridirektoratet hvilket av disse produksjonsområdene tillatelsen skal innplasseres i«.

Ettersom valget av hvilken PO den enkelte konsesjon skal innplasseres i vil være avgjørende for om man i fremtiden vil få vekst eller reduksjon, er det klart at dette valget fremstår som svært viktig for mange aktører. På den annen side er det også mange andre momenter som er av betydning for den enkelte aktør når man skal velge PO for slike tillatelser. Jeg nevner noen:

  • I hvilken grad man får anledning til å klarere konsesjoner på tvers av PO’ne
  • Om antallet konsesjoner i hver PO får betydning for muligheten til å søke økning på lokaliteter (eller nye lokaliteter)
  • Kan man risikere tvangsreduksjon av lokaliteter hvis man ikke har «tilstrekkelig» konsesjoner i hver PO? Hvis man for eksempel velger alle konsesjonene i PO 4, kan man da beholde lokalitetene i PO3 bare fordi man har felles biomassetak mellom PO 3 og 4?
  • Det er foreslått en unntaksbestemmelse i § 12 hvor man kan få vekst på konsesjoner som er klarert på lokaliteter med svært lave lusenivåer om sommeren. Dersom man har en eller flere slike «superlokaliteter» i ett av de PO’ene man har valgfrihet til, kan dette være avgjørende for valget.
  • Hva skjer dersom man i fremtiden mister det felles biomassetak mellom to PO’er og man står igjen med ett biomassetak per PO?

Den 19. mai kom Regjerningen med forslag til endringer i produksjonsområdeforskriften.

Forslagene ble sendt på høring med høringsfrist 30. juni 2017. Det var forventet at endringene vil bli endelig fastsatt i denne uken, men foreløpig er det ikke kommet noe.

Flere av de viktige parameterne er en del av dette høringsforslaget.

  1. Muligheten til å klarere konsesjoner på tvers av PO’ene – her har departementet foreslått:
  2. Unntaksbestemmelsen i § 12 er også omfattet av høringen, og er ikke endelig fastsatt.

Det er nå mindre enn fire uker til dette helt vesentlige valget for aktørene må tas og premissene for valget er enda ikke fastsatt. Tatt i betraktning at svært mange både i næring og forvaltning har vanskeligheter med å forstå implikasjonene av det som er vedtatt og i det hele tatt å tolke reglene, er dette ganske bekymringsfullt når det i tillegg er ferie for mer enn 90 prosent av Norges befolkning de nærmeste ukene.