Munck Cranes begjærer oppbud

Nyheter
0

99-årig kranbedrift går over ende.

– Det er med stort vemod vi nå dessverre må konstatere at utfordringene ble for store slik at konkurs var eneste utvei, sier styrets leder Toril Eidesvik i en pressemelding ifølge BA.

Munck Cranes ble startet i 1924 og har 110 ansatte. Vel 60 av dem jobber på Kokstad ved Bergen, der man produserer storskala løfte- og håndteringsutstyr.

Foto: Munck Cranes

Styret i Munch Cranes har innlevert begjæring om oppbud til Hordaland tingrett. Selskapets styre vurderer det slik at den økonomiske situasjonen ikke gir grunnlag for videre drift.

– Selskapets administrasjon og styre har det siste halvannet året arbeidet med fokus på å snu en negativ utvikling og forbedre selskapets drift og finansielle stilling. Som ledd i dette har det vært tilført betydelig ny egenkapital, forklarer Toril Eidesvik.

Bedriften hadde underskudd i 2019 og 2021, og negativ egenkapital i 2021. Minusresultatet i fjor var på nesten 37 millioner kroner.

Munck Cranes har levert kraner og løfteutstyr til blant annet oppdretts- og fiskerinæringen.

«Leveransene har i det vesentligste bestått av kraner for not -og mørehåndtering, men også vaiertaljer kjettingtaljer en-skinnebaner og lettbanesystemer for utstyrshåndtering og fôringsflåter, samt utstyr til smoltanlegg og foringsfartøy,» opplyser selskapet på egne Facebook-sider.

Foto: Munck Cranes