Mulig ILA-smitte i anlegg i Finnmark

Nyheter
957

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Marøya i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

– Cermaq varslet Mattilsynet 24. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Marøya. Mistanken er basert på resultatet av histopatologiske undersøkelser gjennomført ved Veterinærinstituttet, samt PCR funn, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Det blir også om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA, dersom mistanken bekreftes.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.