MSD Animal Health Norge økte salget sitt på Island med over 50 prosent

Nyheter
0

De jekket også opp marginene sine i fjor.

Fiskehelseselskapet er særlig kjent for sin PD-vaksine. De leverer også bedøvelsesmidler som brukes i forbindelse med håndtering av fisk.

I fjor omsatte MSD Animal Health Norge for 512,8 millioner kroner. Det er en økning på 28,9 millioner kroner. 62,7 prosent av salget ble gjort til akvakultursegmentet. Driftsresultatet endte på 19 millioner kroner, og driftsmarginen ble på 3,7 prosent.

Salget på Island økte med 23,7 millioner kroner sammenlignet med året før. Det er en vekst på 52 prosent.

Hovedmarkedene til selskapet er Norge, Island og Færøyene. 434,1 millioner kroner av salget kom fra Norge, 69,3 millioner fra Island og 4,5 millioner fra Færøyene. Dette gir en fordeling på henholdsvis 85,4 prosent, 13,6 prosent og 0,9 prosent av produktomsetningen.

«Utsiktene for 2024 er basert på det faktum at en stabil kundebase gir god salgsutvikling, men noen produkter vil svinge, som følge av offentlige reguleringer. Ingen større endringer er forventet fra andre rammebetingelser», skriver selskapet i sin årsberetning.

MSD Animal Health Norge har sitt hovedkontor på Marineholmen i Bergen. Selskapet eies av den New Jersey-baserte farmasikjempen Merck.

Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet en egenkapital på 53 millioner, mens totalbalansen var på 278 millioner kroner. Det gir en egenkapitalandel på 19,1 prosent.

Eierne tok ut 35 millioner kroner i utbytte fjor. Ved årsskiftet hadde selskapet 27 ansatte.

MSD Animal Health Norge 2023 2022 Endring
Omsetning 512,8 483,9 6,0 %
EBIT 13,2 14,4 62,4 %
Resultat før skatt 13,8 14,3 42,7 %
Driftsmargin 3,7 % 2,4 %
Alle tall i millioner kroner