Mowi vurderer å plassere donuten i en annen kommune: – Fremdriften har ikke vært som forventet i Balsfjord

Nyheter
1145

Mens det tidligere bare har vært Balsfjord kommune i Troms som har vært aktuell for Mowis konsept «Marine Donut», ser selskapet nå på andre lokaliteter.

I mars fortalte Mowi til iLaks at Balsfjord kommune var den foretrukne plasseringen for «smultringen», og at selskapet ikke jobbet med andre alternativer. Oppdretteren har søkt om å få plassere prosjektet på to lokaliteter, som ligger på vestsiden av Balsfjorden.

I utgangspunktet skulle Mowi få en endelig avklaring fra Balsfjord kommune i forbindelse med at forslag til arealplan skulle endelig behandles kommunestyret i september. Men forsinkelser i den kommunale saksbehandlingen gjorde at selskapet ble satt på vent.

Vurderer Kvænangen
Det har ført til at Mowi nå har vendt blikket mot andre alternativer, og har søkt om å få legge «smultringen» ved Saltnes i Jøkelfjorden i Kvænangen kommune. Søknaden forutsetter at kommunen dispenserer fra arealplanen.

– Dette betyr ikke at vi avslutter prosessen i Balsfjord, men fordi fremdriften der ikke har vært som forventet, så må vi også vurdere andre alternativer. Dette er selvsagt også Balsfjord kommune informert om, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad til iLaks.

Mowi har for øvrig også søkt om å få opprette to nye lokaliteter i Kvænangen kommune: En i Olderfjorden og i Djupanvika ved Valanhamn. Dette har sammenheng med at selskapet ikke fikk Mattilsynet til å krympe bekjempelsessonen etter ILA-utbruddet i Kvænangen i sommer – noe som medførte at lokalitet Rakkenes også havnet i bekjempelsessonen.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

– På Rakkenes ble det satt ut fisk våren 2019, og der vil den største fisken ikke være klar for slakting før høsten 2020. Konsekvensen av denne endringen i forvaltningspraksis er at vi ikke kan sette ut fisk som planlagt på Fjellbukt våren 2020 og Kviteberg høsten 2020. Dette er bakgrunnen for at Mowi nå søker om nye lokaliteter. sier områdeleder John-Willy Kvarsvik til Framtid i Nord.

Mowi har i tillegg søkt kommunen om å få gjenåpne en lokalitet ved Svartberget, utenfor Alteidet.

Mulig avgjørelse på nyåret
Ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik (Ap), sier dette om søknadene til Mowi til Framtid i Nord:

– Donut ved Saltnes er spennende, og kanskje enklere å dispensere fra, siden det er et lukket anlegg. Svartberg-lokaliteten er allerede avsatt, men har blitt trukket inn av Fiskeridirektoratet i senere tid. Også den bør kunne gå.  Så kommer skjærene i sjøen, for nye lokaliteter ved Djupanvik og i Olderfjorden vil nok bli omstridt.

Ifølge Mevik håper administrasjonen å fremme en sak for kommunestyret den 5. desember, slik at den kan komme ut på høring i løpet av året, med mulig beslutning utpå nyåret.