Mowi vil produsere større fisk på dette settefiskanlegget: – En nødvendig utvidelse

Nyheter
1147

Storoppdretteren planlegger utvidelse av settefiskanlegget i Fjæra i Etne kommune, Vestland.

Det kommer fram i en henvendelse Mowi har sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

«Anlegget i Fjæra står framfor en nødvendig utvidelse. Utviklingen i næringen tilsier en økt etterspørsel av postsmolt eller storsmolt mellom 0,5 og et kilo», skriver Mowi.

Anlegget ble åpnet i 2016.

Planen er å sette opp en ny postsmoltavdeling med RAS-teknologi på anleggsområdet for å kunne produsere større fisk. Mowi ønsker å utvide produksjonen i anlegget fra dagens ramme på 1.325 tonn produsert fiskemengde til 4.600 tonn, der antall fisk i anlegget vil variere mellom 4,6 og 10,2 millioner individ i året.

Mowi ber NVE om en «snarlig vurdering», slik at de kan gå videre til Vestland fylkeskommune med søknaden om utvidelse av produksjonen i anlegget.

«Vi ønsker derfor raskest mulig å få NVE sin formelle avklaring på at dette nye tiltaket ikke utløser ny behandling etter vannressursloven», skriver Mowi, som mener de vil holde seg godt innenfor gjeldene konsesjonsvilkår med hensyn til vannuttak og regulering.

En ordknapp kommunikasjonsdirektør i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, skriver følgende i en e-post til iLaks:

– Vi har startet prosessen med å eventuelt søke om en utvidelse i Fjæra, men det foreligger ingen beslutning om utbygging.

Les også: – Det er ulike meninger om gevinsten ved å ha størst mulig fisk, men det er ikke mitt bord å mene noe om