Mowi varsler søksmål mot staten: – Lakseskatten er diskriminerende

Nyheter
0

Laksekjempen åpner for en serie av rettsaker i kjølvannet av grunnrenteskatten.

– Vi vil reise sak mot staten via Oslo tingrett, fordi vi mener bunnfradraget knyttet til lakseskatten er diskriminerende og i strid med EØS-reglene og de fire frihetene, inkludert fri flyt av kapital. Regjeringen har vært veldig tydelig i sin retorikk om at det er de fem store lakseselskapene de vil ramme, sier Mowi-topp Ivan Vindheim til VG.

Vindheim viser til konkurransereglene i EØS-avtalen som det rettslige grunnlaget for søksmålet.

– Dette vil vi forfølge til vi får en endelig avgjørelse, sier han.

Vindheim åpner for flere rettsaker:

– Det gjelder grunnlovens paragraf 97, om tilbakevirkende kraft, og uttalelsen fra Finansdepartementet om at vi ikke får fradrag for inngående biomasse. Det kan altså bli flere rettssaker.

Mowi la forøvrig frem resultatet for andre kvartal onsdag morgen. Her fremgår det at selskapet dro i land et operasjonelt driftsresultat på 300 millioner euro (3,45 milliarder kroner).