Mowi tapte erstatningssak mot tidligere direktør

Nyheter
0

Dømt til å betale millionerstatning til Jan Feenstra.

Jan Feenstra, mangeårig sjef for Mowi Irland, havnet i en rettstvist i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet. Tvisten omhandlet en opsjonsavtale for ledende ansatte i Mowi.

Feenstra sa opp jobben i desember 2021, og hadde da seks måneder oppsigelsestid. Siste arbeidsdag var 30. juni 2022. Opsjonsavtalen ga han mulighet til å kjøpe aksjer til en avtalt kurs 22. juni 2022, til en kurs som var lavere enn gjeldende børskurs, skriver DN.

Mowi nektet imidlertid Feenstra å handle aksjer, da selskapet mente at det ikke var gyldig for ansatte som var i oppsigelsestid.

Feenstra krevde deretter erstatning for avtalebrudd.

I en rettskjennelse, som ble lagt frem mandag, fremgår det at Oslo Tingrett gir Feenstra medhold. Tingretten har dømt Mowi til å betale 1,1 millioner kroner, samt saksomkostninger på 168.143 kroner, til Feenstra, melder E24.

– Jeg mener det er viktig å stå opp for det du tror på. For få folk gjør det i disse dager, sier Feenstra til E24.

«Først vil vi gå gjennom dommen, og deretter vil vi ta stilling til hva vi gjør videre», skriver kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi i en SMS til E24.