Mowi-styret vil øke smoltproduksjonen i Fjæra. Det kan bli byggestart til sommeren

Nyheter
0

Vil produsere større smolt ved anlegget.

iLaks har flere ganger omtalt Mowis ekspansjonsplaner ved anlegget i Etne kommune. Like før jul leverte Mowi inn konsesjonssøknaden til Vestland fylkeskommune. Her fremgikk det at Mowi ønsker å utvide produksjonen i anlegget fra 7,5 millioner smolt inntil 10,2 millioner settefisk og postsmolt.

Nå har Mowi-styret vedtatt utvidelsen.

– Nå er det bestemt. Styret har godkjent prosjektet. Mowi ønsker å realisere postsmoltanlegget, sier ferskvannsleder og prosjektleder for utbyggingen, Reidar Våge, til avisen Grannar.

Før det første spadestikket kan settes i jorden må en rekke dispensasjonssøknader blant annet tilknyttet utsleppsløyve på plass.

– Vi håper på oppstart i sommer, og regner med at alt vil stå ferdig ved utangen av 2022, sier Våge.Det nye anlegget vil bestå av to postsmolttanker, et teknisk bygg og et servicebygg med tre hybler øremerket overnatting for personell på vakt. Totalt legger utbyggingen beslag på rundt fem dekar og er på størrelse med dagens anlegg.

Dagens anlegg produserer rundt 1.325 tonn fisk årlig med ei snittvekt på rundt 200 gram per individ. Etter utbyggingen vil produksjonsmengden bli rundt 4.600 tonn i året og snittvekta øker. Større fisk betyr at levetiden i sjøen blir avkortet og risiko for sykdom og luseplager redusert.

– Snittvekten blir økt fra 200 gram til 700 gram. Fisken skal flyttes over i postsmoltanlegget der de blir i rundt 11 uker, sier Våge.