MOWI Star

Nyheter
2889

Marine Harvest er det eneste lakseselskap som har sin egen laksestamme, MOWI. Denne stammen er basert på stamfisk fra de kjente lakseelvene Vosso, Årøy og Mauranger, ifølge boken «Over den leiken ville han rå», det femte bindet i Norges Kyst- og fiskerihstorie.

Merkevaren Mowi Salmon retter sitt fokus først mot Asia, spesifikt Japan.

Bruken av Vosso-laksen i merkevarebygging har imidlertid fått mange villaksforkjempere til å se rødt.
– En bransje som til de grader har sørget for at en av verdens mest profilerte storlakselver gikk tom for laks i 1989, burde fraskrive seg å benytte samme elven i profileringen av sin oppdrettsfisk, skriver villaksorganet Redd Villaksen på sine Facebook-sider.

Vossolaksen var opprinnelig kjent som den største og sterkeste stammen av atlantisk laks. Navnet MOWI kommer fra gründeren Thor Mowinckel, som på 60-tallet etablerte oppdrettselskapet MOWI som senere ble Hydro Seafood og deretter Marine Harvest. MOWI slaktet den første høykvalitets oppdrettslaks på Møvik på vestsiden av Sotra i april 1971, og startet med det for alvor det norske lakseeventyret.