Mowi-rømming i Hardangerfjorden

Nyheter
980

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei rømmingshending hjå Mowi i Hardanger.

Selskapet meldte inn hendinga 4. oktober. Det var då oppdaga ei større flenge i ei av nøtene på lokaliteten Svåsandneset i Ullensvang kommune, melder Fiskeridirektoratet.

Fisken i den aktuelle nota er oppdrettslaks med ei snittvekt på 3,7 kilo.

Omfanget av rømminga er ikkje klarlagt, fremgår det av meldinga frå Fiskeridirektoratet.