Mowi Q1: – Å kontrollere hele verdikjeden har vist seg å være svært verdifullt i en krevende periode

Nyheter
997

Som så ofte ellers, levererer Mowi et operasjonelt driftsresultat som er marginalt bedre enn det de allerede har informert markedet om i sin kvartalsvise trading update.

Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på 109 millioner euro (107 millioner euro i trading update – red. anm.) i første kvartal 2020, sammenlignet med 196 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Mowi sitt operasjonelle driftsresultat i første kvartal ble sterkt påvirket av fallende priser som resultat av den omfattende globale nedstengningen vi så i kjølvannet av covid-19, skriver selskapet i en børsmelding grytidlig onsdag morgen.

Tilnærmet normal
–  Til tross for at covid-19 har gitt store markeds- og logistikkutfordringer, har driften vært tilnærmet normal. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å opprettholde produksjonen også fremover og samtidig sikre god HMS. Jeg er ekstremt stolt av alle de nær 15.000 Mowi-ansatte som gjør dette mulig, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 885 millioner euro i første kvartal 2020. Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 83.119 tonn var på linje med kvartalsprognosen. Årsprognose oppdrettsvolumer for 2020 er uendret på 450.000 tonn.

Covid-19 påvirket handelsstrømmer, logistikk og distribusjon vesentlig i kvartalet. HoReCa (Hotell, Restaurant og Catering) var særlig rammet av tiltakene som ble iverksatt for å hindre spredningen av viruset. Lavere etterspørsel i HoReCa ble delvis oppveid av økt salg innenfor dagligvare.

Utfordrende
Selv om første kvartal var utfordrende, produserte både Mowi Feed og Mowi Consumer Products rekordhøye volumer for et førstekvartal.

– Å kontrollere hele verdikjeden har vist seg å være svært verdifullt i en krevende periode med økt etterspørsel av videreforedle produkter på bekostning av HoReCa. Vår nedstrømskapasitet kombinert med våre langsiktige partnere innenfor dagligvare har vært avgjørende viktig for oss, sier Vindheim.

– Vi har begynt å se gjenåpninger i noen land og tegn på økt etterspørsel som resultat av dette. Jeg er trygg på at etterspørselen etter laks vil komme tilbake på før covid-19 nivå etter hvert som verden returnerer til normalen, sier Vindheim.

Som tidligere kommunisert i selskapets trading update 20. april, har styret besluttet å utsette avgjørelsen om utbytte for første kvartal til andre kvartal i lys av økt usikkerhet på grunn av covid-19.