Mowi og TrønderEnergi samarbeider om storstilt rehabilitering av damanlegg i Åfjord

Nyheter
0

Totalkostnaden er 54 millioner kroner.

TrønderEnergi startet i fjor vår en omfattende rehabilitering av dammer i Vikvassdraget ved Bessaker i Åfjord kommune i Trøndelag. Bakgrunnen for prosjektet er en ny damsikkerhetsforskrift som kom i 2010.

– Jobben i Øvre Vikvatn er avsluttet, og nå i sommer, juli/august, vil dammene ved Øvre Skjærlivatn også ferdigstilles. Vi vil da begynne med oppfylling av dette magasinet. Vi har en plan om at dammene ved Nedre Skjærlivatn skal være ferdigstilt i løpet av første halvdel av oktober. Foreløpig ser det ut til at vi skal klare det, sier prosjektleder i TrønderEnergi, Lars Jørgen Sivertsen, til Byggfakta.no.

Prosjektet har sysselsatt 15-20 personer på det meste i prosjektperioden. Totalkostnaden for prosjektet ligger på drøye 54 millioner.

En viktig del av arbeidet er å pusser opp dammer, herunder å få fløyet opp betong, armering og forskaling, ifølge Fosna-folket (bak betalingsmur). Totalt fem dammer skal rehabiliteres. To luker skal byttes ut og to luker skal rehabiliteres i prosjektet.

Rehabiliteringen gjøres i samråd med Mowi som har et settefiskanlegg nedstrøms, mellom sjøen og nedre Vikvatn. Vannføringa skal reguleres etter deres vannbehov gjennom hele året.

– Vi har tillatelse fra NVE til å holde vannstanden under LRV (laveste regulerte vannstand) til 1. november i år, men vi vil gjøre det vi kan for å gjøre denne perioden så kort som mulig, sier Sivertsen.

Vik Kraftverk eies og drives av TrønderEnergi. Kraftverket utnytter et fall på rundt 89 meter mellom Øvre og Nedre Vikvatnet. Installert effekt er 1,1 MW. Årsproduksjon er seks GWh.