Mowi og Cermaq stenger fem oppdrettsanlegg i Canada etter avtale med First Nations

Nyheter
1627

Store forandringer for lakseoppdrett i Broughton Archipelago i British Columbia.

For de fem anleggene som stenges er de første av flere. I en felles pressemelding har både First Nations og lakseoppdretterne Cermaq Canada og Mowi Canada West skissert programmet som skal føre tilsyn med utfasingen av minst 17 lokaliteter i Broughton Archipelago i British Columbia innen 2023.

Urfolksovervåknings- og inspeksjonsplanen (IMIP) etablerer en formell prosess for First Nations-tilsyn med oppdrettsanlegg som opererer på territoriene i Namgis, Kwikwasut’inuxw Haxwa’mis og Mamalilikulla First Nations.

I desember 2018 rapporterte SalmonBusiness om en offentlig prosess for å implementere en ny oppdrettsfri migrasjonskorridor for å bidra til å redusere skader på villaks.

6. september i år nådde urfolket First Nations en avtale med Cermaq Canada og Mowi Canada West om IMIP.

«Dette vil etablere en oppdrettsfri migrasjonskorridor i Broughton på kort sikt for å redusere potensiell skade på villaks,» heter det i pressemeldingen. «Og utvikle et First Nations-ledet overvåknings- og inspeksjonsprogram for å føre tilsyn med disse anleggene under overgangen, som vil omfatte overholdelseskrav og korrigerende tiltak».

I henhold til avtalen vil lakseoppdrettere måtte:

• Implementere nye teknologier for å håndtere miljørisiko, inkludert lus
• Be om øyeblikkelig tiltak for å forbedre restaurering og rehabilitering av villaks-habitat i Broughton
• Bekrefte viljen til å samarbeide for å få på plass de avtaler og protokoller som er nødvendige for å implementere anbefalingene, inkludert fortsatt samarbeid med den føderale regjeringen
• Sikre økonomisk utvikling og sysselsettingsmuligheter ved å øke støtten til First Nations implementeringsaktiviteter og muligheter for industriovergang utenfor Broughton.

Til dags dato er fem anlegg allerede tatt ut, 12 andre vil være i drift i forskjellige tidsperioder (to til fire år). Mot slutten av 2022 vil totalt ti anlegg ha opphørt driften permanent. De resterende syv anleggene vil avslutte driften, med mindre avtaler mellom First Nations og oppdrettere, og Valid Fisheries and Oceans Canada (DFO) lisenser er på plass innen 2023.