Mowi må vente til neste år for å få vite om «verdens største smultring» havner i Balsfjord

Nyheter
792

Mowi skulle denne måneden få en endelig avklaring om «Marine Donut» kunne plasseres i Balsfjord kommune. Forsinkelser i den kommunale saksbehandlingen gjør at selskapet må smøre seg tålmodighet i ytterligere noen måneder.

I februar i fjor meldte iLaks at Mowi ønsket å plassere utviklingsprosjektet «Marine Donut», eller «verdens største smultring», i Balsfjord kommune i Troms, og hadde søkt om tillatelse til å etablere seg på to lokaliteter, som ligger på vestsiden av Balsfjorden.

Senere, i april, bekreftet Mowi overfor iLaks at de kun jobbet med Balsfjord som et alternativ for smultringen. Samtidig fortalte prosjektleder og spesialrådgiver i Balsfjord kommune, Arne Rydningen, at kommunen var i gang med revisjon av arealplan og kystsoneplan, hvor kommunen skulle ta stilling til disponering av sjøarealer til havbruk. Når den nye arealplanen var vedtatt, ville kommunestyret også behandle søknaden til Mowi.

Rydningen sa videre at forslag til arealplanen var planlagt for endelig behandling i kommunestyret 26. september i år – med førstegangsbehandling 5. juni, deretter ut på høring i minimum seks uker.

Nå sier Rydningen til iLaks at det har oppstått forsinkelser, og at dette også betyr at Mowi må vente på en avklaring om smultringen får rulle inn i kommunen.

– Arealplanen er noe forsinket, men planlagt fram til førstegangsbehandling 4.desember. Mowi sine omsøkte lokaliteter ligger i planforslaget, sier Rydningen.

Ifølge Rydningen er ikke slike utsettelser uvanlig.

– Men for Balsfjord henger det sammen med lavere kapasitet i planavdelingen i år, forklarer han.

Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi sier ingenting endrer seg, selv om altså selskapet nå må vente på svar om smultringens fremtid i tromskommunen.

– Vi har fremdeles et mål om etablering av prosjektet i Balsfjord, og har ikke søkt om andre plasseringer for donuten, sier Nævdal-Bolstad.

Han forteller videre at det er avklart at Mowi bare får to av åtte utviklingstillatelser. Storoppdretteren hadde opprinnelig søkt om åtte tillatelser.

– Går dere videre med prosjektet uansett?

– Før vi setter i gang prosjektet, så er vi avhengig av lokaliteter for å sette ut donuten. Så før vi eventuelt setter i gang prosjektet, trenger vi avklaring på hvor vi får tilgang på areal, svarer Nævdal-Bolstad.