Mowi klagde på nedslamming fra olivindrift. Nå har Fylkesmannen avdekket flere avvik hos Steinsvik Olivine

Nyheter
913

Steinsvik Olivine, som driver med utvinning av bergarten olivin i Volda, har ikke god nok kontroll med støy, støv og slam. Det mener miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal etter en inspeksjon i forrige uke.

For rundt to uker siden krevde Mowi Steinsvik øyeblikkelig stans i alt av masse og slam fra Steinsvik Olivine fordi oppdretteren mente hovedvanninntaket var blitt ubrukelig. Også naboer uttrykte misnøye med Steinsvik Olivine, og hevdet driften ga store støy- og støvplager.

Daglig leder i Steinsvik Olivine, Robert Welsvik, svarte slik på kritikken:

– Disse påstandene må jeg avvise totalt. Vi driver i tråd med konsesjonen, og innenfor verdiene både når det gjelder avrenning og støv.

Welsvik gikk også kort tid etter hardt ut mot både Mowi og naboene i et leserinnlegg i Møre-Nytt. I leserinnlegget hevdet Welsvik blant annet at Mowi kjørte en negativ massepropaganda angående driften til Steinsvik Olivine.

«Merkelig at dette skal komme fra et selskapet som av Norges Miljøvernforbund er karakterisert som en av de største miljøsynderne langs norskekysten med forurensing i form av avføring, spillfor, medisinering, lakserømming og lakselus», skriver Welsvik i innlegget.

Flere avvik
I forrige uke var miljøavdelingen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal på besøk hos Steinsvik Olivine. Ifølge representantene fra avdelingen hadde tilsynet vært planlagt i flere måneder. Forrige tilsyn ved bedriften var i 2015.

Rapporten etter tilsynet viser at ble funnet flere avvik hos Steinsvik Olivine, ifølge ifølge Møre-Nytt. Fylkesmannen mener at selskapet ikke har god nok kontroll med støy, støv og slam. Rapporten peker også på at rutinene for oppfølging og tømming av sedimenteringsbassengene er mangelfulle, samt at Steinsvik Olivine ikke har oppdatert miljørisikovurderingen sin på fire år.

Steinsvik Olivine må innen 1. februar sende en skriftlig utredning på hvordan avvikene er rettet.

– Fylkets rapport har en del feil, disse blir nå rettet opp i samråd med våre fageksperter. Det kommer tilsvar i dag på dette, skriver Robert Welsvik i en e-post til iLaks tirsdag formiddag.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

– Forutsetter situasjonen vil bli ordnet opp i
Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad sier Mowi er fornøyd med at Fylkesmannen har vært på befaring, og at det påpekes avvik som selskapet tidligere har meldt inn til kommunen.

– Vi forutsetter nå at situasjonen vil bli ordnet opp i, og at Fylkesmannen vil følge opp dette. Vi har ikke noe behov for å debattere saken med Welsvik via media, når Fylkesmannens inspeksjon allerede har påpekt klare avvik og kommunen nå gransker om Steinsvik Olivine opptrer i tråd med reguleringsplan og krav, sier Nævdal-Bolstad til iLaks.

Volda kommune, som er ansvarlig for å granske om Steinsvik Olivine driver i samsvar med reguleringsplan, sier til Møre-Nytt at de for tiden gjennomgår to reguleringsplaner, og vil komme fram til en konklusjon så snart som mulig.