Mowi investerer 32 millioner kroner i det nye settefiskanlegget i Flekkefjord

Nyheter
887

Anlegget skal stå klart til sommeren.

I september i fjor ble det kjent at Mowi kjøpte det gamle settefiskanlegget til Agder Smolt på Fjellse i Flekkefjord kommune. Samtidig varslet selskapet at de skulle rive ned bygget på området, og bygge helt nytt.

Reidar Våge, som er ferskvannsjef i Mowi Region Sør og ansvarlig for utbyggingen, bekrefter til iLaks at det koster 32 millioner kroner å bygge anlegget. Mowi har kjøpt rundt 14 mål med tomt med tilhørende bygninger der anlegget er plassert. Selskapet har blant annet betalt 25 millioner kroner for eiendommer på området, og dette beløpet kommer i tillegg til hva det koster å bygge nytt.

Ifølge Våge utnytter man bare en liten del av det området man har kjøpt med den nye hallen.

– Vi jobber med planer om å ytterligere utvide vår produksjon på anlegget, men dette er foreløpig planer og vi må komme tilbake med ytterligere opplysninger på et senere tidspunkt, sier Våge.

Våge forteller videre at det bygges en ny karhall på 1.750 kvadratmeter med et samlet karvolum på 2.800 kubikkmeter fordelt på seks kar. Anlegget skal ha en årlig produksjonskapasitet på 240 tonn smolt fordelt på 900.000 høstsmolt og 900.000 vårsmolt.

I tillegg til en ny hall bygges det også et vaksinerings- og sorteringsrom.

– Det investeres i varmepumpe på 12 m3/min oppvarmet vann som skal gi oss større høstsmolt, sier Våge til iLaks, og legger til at det også investeres i det nyeste innen CO2-lufting, slik at vannkvalitet er ivaretatt på en god måte.

– Dette vil også hjelpe oss om vi opplever vannmangel i framtiden, avslutter Våge.