Mowi har ennå ikke bestemt seg for om de skal bygge nytt slakteri på Hitra

Nyheter
1137

Mowi vil ta en avgjørelse på om de skal bygge et nytt slakteri i Hitra industripark på Jøsnøya i løpet av 2019.

I november i fjor vedtok kommunestyret på Hitra enstemmig å godkjenne søknaden fra Mowi om å få utsette oppstart av byggingen av et nytt slakteri på Jøsnøya fra 15. november i år, til april 2020.

Dette var andre gangen kommunestyret lot Mowi utsette byggingen, som egentlig skulle startet i november 2017.

I vedtaket fra kommunestyret het det blant annet: «Den forlengede fristen forutsetter at selskapet bekrefter vedtak om bygging av ny fabrikk innen 31.05.2019.»

– 28.mai orienterte vi kommunen og ordføreren om at det ennå ikke er tatt en endelig beslutning om bygging av ny fabrikk. Som vi har sagt tidligere, så er dette en avgjørelse som vil bli tatt i løpet av 2019, skriver kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til iLaks.

Mowi har bedt om forlengelse av kontrakten på tomta frem til april 2020.

– Vi har forståelse for et sterkt ønske om rask avklaring fra alle parter, men vi vil understreke behovet vårt for nødvendige avklaringer i selskapet før investeringer for flere hundre millioner kroner blir vedtatt, skriver Nævdal-Bolstad videre.

Ifølge kommunikasjonssjefen i Mowi vil oppdateringen på fremdriften bli fremlagt  formannskapet og kommunestyret, henholdsvis 18. og 20.juni.