Mowi dropper utbytte – og varsler kostnadskutt og nedbemanning

Nyheter
1303

Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 99 millioner euro i andre kvartal 2020, sammenlignet med 211 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet var med det marginalt bedre enn det som ble varslet i en trading update fra selskapet i midten av juli.

Mowi sine resultater i andre kvartal ble betydelig påvirket av lavere laksepris som følge av Covid-19 og omfattende smittereduserende tiltak verden over.

Til tross for betydelige markeds- og logistiskutfordringer i kjølvannet av Covid-19, har vi klart å holde driften i gang tilnærmet som normalt. Vi har iverksatt en rekke smittevernstiltak for å hindre spredning av viruset. Våre ansattes ve og vel er alltid første prioritet. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for opprettholde produksjonen og på samme tid ivareta våre ansattes helse og sikkerhet, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Endringen i etterspørsel fra HoReCa til dagligvarer har resultert i rekordhøye volumer og resultater for et andre kvartal for Consumer Products.

– Dette er et imponerende resultat i et krevende marked, og viser nok en gang viktigheten av Mowi sin nedstrømstrategi, sier Vindheim.

Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 911 millioner euro i andre kvartal. Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 104.303 tonn var på linje med kvartalsprognosen. Prognosen for totale oppdrettsvolumer for 2020 er redusert med 8.000 tonn til 442.000 tonn på grunn av biologisk utfordringer i Skottland.

Mowi initierte et kostprogram i 2018 hvor selskapet har redusert kostnader med 118 millioner euro så langt. Selskapet ser fortsatt et høyt kostnadspress gjennom en mer utfordrende biologi, strengere reguleringer i tillegg til en generell økning i andre kostnader. Etter fôr er lønnskostnader den største kostnaden i Mowi. Styret har derfor besluttet å innføre et produktivitetsprogram i Mowi hvor målet er å redusere antall ansatte med ti prosent fra dagens nivå innen 2024 alt annet likt.

– Det blir svært viktig å redusere kostnader fremover. Dette vil vi gjøre gjennom automatisering, digitalisering, forbedring av produksjonsprosesser og tilpasning av organisasjonen. Mowis strategi er fremdeles å vokse, og målet er å være netto jobbskaper også i fremtiden, sier Vindheim.

Utbytte til aksjonærene er en vesentlig del av Mowis finansielle strategi. På samme tid er det avgjørende viktig å ha en sterk balanse, spesielt i lys av den pågående Covid-19-pandemien. Styret har derfor vedtatt å ikke dele ut utbytte for første og andre kvartal.