Mowi banket forhåndstipsene – tjente 96 millioner euro på driften i Q2

Nyheter
873

Tjente 25 prosent mer på driften enn hva analytikerne forventet.

I sin kvartalsvise trading update oppgir Mowi å ha dradd inn 96 millioner euro i operasjonelt driftsresultat i årets andre kvartal. Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 77 millioner euro.

I samme kvartal i fjor tjente selskapet 211 millioner euro.

Selv om selskapets norske anlegg tjente mindre enn det analytikerkorpset hadde beregnet, gjorde alle andre produksjonsland det bedre. Best av alle var Irland, foran Færøyene. EBIT per kilo per produksjonsland fordelte seg slik:

 • Norge 1,05 euro
 • Skottland 1,00 euro
 • Canada -0,65 euro
 • Chile 0,80 euro
 • Irland 3,85 euro
 • Færøyene 1,90 euro

Mowi slaktet totalt 104.000 tonn laks i kvartalet. Det var av analytikerne ventet et slakt på 103.000 tonn. Selskapet hadde selv guidet 102.500 tonn. Slakten ble fordelt slik:

 • Norge 56.500 tonn
 • Skottland 14.500 tonn
 • Canada 11.500 tonn
 • Chile 14.000 tonn
 • Irland 4.000 tonn
 • Færøyene 3.500 tonn

Selskapet rapporterer videre en netto rentebærende gjeld på anslagsvis 1.380 millioner euro ved utgangen av kvartalet.

Den fullstendige rapporten for andre kvartal vil offentliggjøres 26. august.