Mowi aksepterte ikke lusebot på over ni mill. – saken havner på bordet til Mattilsynets hovedkontor

Nyheter
849

Mowis klage førte ikke frem hos Mattilsynet Region Midt.

I september skrev iLaks om store luseutfordringer på lokalitetene Rønstad og Sandvika i Volda kommune. Problemene førte blant annet til dagsbøter fra Mattilsynet på rundt 9,1 millioner kroner, som Mowi senere klaget på.

– Vi har iverksatt de tiltakene Mattilsynet pekte på, og vi mener derfor at det ikke er grunnlag for tvangsmulkt og at denne uansett blir uforholdsmessig, sa kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad til iLaks i oktober.

Nævdal-Bolstad hadde tidligere også vist til at Mowi hadde hatt tekniske problemer og forsinkelser fra leverandører på behandlingskapasiteter, som førte til at lusebehandlingene ble forsinket. I tillegg var det værmessige utfordringer da problemene stod på som verst.

Disse argumentene har Mowi også lagt fram overfor Mattilsynet i sin klage, men Mattilsynet Region Midt opprettholder millionbøtene. Regionskontoret mener Mowi er en stor aktør, og det må derfor kunne forventes at selskapet setter inn relevante tiltak tilpasset situasjonen, skriver Sunnmørsposten.

Saken er derfor oversendt Mattilsynets hovedkontor, som er klageinstans i saken, for endelig behandling.