Møtte fiskeriministeren om algesaken: – Bildet er variert blant de ulike oppdretterne. Jeg forstår det er veldig utfordrende for departementet

Nyheter
1008

I to timer satt fiskeriminister Harald T. Nesvik i et møte med de algerammede oppdretterne i Oslo tirsdag ettermiddag.

Møtet, som Nesvik fortalte iLaks om i slutten av mai, foregikk i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler. Til stede, i tillegg til fiskeriministeren selv og de algerammede oppdretterne, var Sjømat Norge, Mattilsynet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

– Litt av hensikten med møtet var at de berørte selskapene fikk belyse sin situasjon, og fortelle hvordan de har det produksjonsmessig etter algedøden. Selskapene presenterte hvilke mulige tiltak de så for seg for å redusere skadeomfanget med tanke på å opprettholde produksjonen i sjø, samt på slakteri og videreforedlingsanlegg, sier direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum, til iLaks.

Totalt 8,2 millioner lakseindivider med en totalvekt på 13.432 tonn er rapportert død så langt i forbindelse med algeoppblomstringen.

Saken fortsetter under bildet.

FOTO: Sjømat Norge

– Veldig utfordrende for fiskerdirektoratet
iLaks snakker med Grøttum kort tid etter at møtet ble avsluttet tirsdag ettermiddag. Han kaller det for en god gjennomgang, men også at det flere utfordringer fremover.

Jon Arne Grøttum. FOTO: Siv Dolmen/Sjømat Norge

– Bildet er veldig variert blant de ulike oppdretterne. Du har de små som har mistet tilnærmet all fisk, og som må starte på nytt igjen. Så har du de større selskapene, som har større handlingsrom med tanke på å tilpasse produksjonen. Det er et vidt spekter, og jeg forstår det er veldig utfordrende for departementet, sier Grøttum og legger til:

– Men vi opplever at vi har en fiskeriminister som er fremoverlent, og som søker gode løsninger, samt tar innover seg at det er ulike behov for ulike selskap.

I en melding til iLaks skriver Nærings- og fiskeridepartementet vil nå arbeide for å finne løsninger som kan benyttes av de enkelte selskap. Ifølge departementet vil flere tiltak være aktuelle.

– Møtet gav meg et bedre innblikk i hvordan den enkelte oppdretter er berørt. Vi fikk også en god drøfting knyttet til hvordan myndighetene nå kan være behjelpelige i tiden fremover så oppdretterne får kommet seg tilbake på fote, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Saken fortsetter under bildet.

FOTO: Sjømat Norge

Tittel
Grøttum forteller til iLaks at Sjømat Norge på vegne av oppdretterne ønsker «gode innretninger» som tar vare på de ulike behovene.

– Kan du utdype hva du mener med dette?

– Litt av diskusjonen har vært å komme fram til en god innretning når det kommer til såkalt  kompensasjons MTB , der det legges til rette for å tilpasse produksjonen sin med tanke på å opprettholde aktivitet. Hvis man greier å finne en innretning hvordan den skal beregnes for både store og små selskaper, så ville det vært veldig bra, sier Grøttum.

Ifølge Grøttum signaliserte Nesvik under møtet at han var positiv til kompensasjons MTB. Det var også Nesvik da han deltok på Lofotseminaret i starten av måneden.

Grøttum sier at den videre prosessen blir at statsråden, embetsverket og forvaltningen tar med seg de ulike historiene fra oppdretterne, og skal finne mulige tiltak.

– De vil ikke binde seg når det kommer til tidsperspektiv, men vi håper på en hurtig avklaring, slik at selskapene kan legge gode produksjonsplaner fremover, avslutter Grøttum.