Møter staten i lagmannsretten

Nyheter
402

Saken har sin bakgrunn i Narvik kommunes vingling om oppdrett og kystsoneplan, skriver avisen Fremover.

Etter først å ha sagt ja, sa bystyret nei til oppdrett noen måneder seinere. Da selve saken om rullering av kystsoneplan dro i langdrag, sa fylkeskommunen ja til at Cermaq skulle få etablere seg ved Gammelveggen.

Da hadde fylkesmannen først gitt tillatelse etter forurensningsloven, men vedtaket ble anket til det daværende Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif i 2009, som gjorde utslippstillatelsen tidsbegrenset.

Cermaq tok deretter saken til tingretten, fikk medhold der, og nå er det departementet som har anket saken til lagsmannsretten.