Mot rekordomsetning for Alsvåg Lakseslakteri

Nyheter
0

Brikkene har falt på plass.

I godt over 40 år har det vært drevet fiskeforedling i ulike varianter ved anlegget i Alsvåg, nordøst i Vesterålen. Det lille tettstedet er mindre enn en halv kvadratkilometer og har i underkant av 300 innbyggere.

Fra midten av åttitallet og frem til 2014 var det Alsvåg Fiskeprodukter som drev slakteriet. Da overtok Cermaq anlegget, men med nytt, stort og moderne slakteri under bygging i Steigen, ble slakteriet solgt til nye eiere.

De nye eierne bestod da av primus motor Andre Reinholdtsen og en håndfull andre aktører som etablerte Viking Øksnes. Senere gikk noen ut, mens Hofseth International kom inn med en eierandel på en tredel. Samtidig kom lokalt næringsliv og ansatte som kom på eiersiden med en like stor andel.

Én av de ansatte som ble med på eiersiden var Frode Steffensen, HR og kvalitetsansvarlig i Alsvåg Lakseslakteri.

Frode Steffensen, HR og kvalitetsansvarlig i Alsvåg Lakseslakteri. (Foto: Steve Hernes).

– I januar 2021 kom Stian Rydningen inn som ny daglig leder, og det ble lagt ny strategi der det ble tatt viktige valg i forhold til hva vi skulle gjøre, og hva som var vår kjernevirksomhet, sier han.

– Tidligere eiere prøvde seg også på torsk, men vi fant da ut at det ikke var forenelig med våre fremtidsvisjoner. Det er laks vi er gode på, og det er laks vi kan, og tok et viktig veivalg om å kun satse på det, forteller Frode Steffensen.

Viktig å ha ansatte som eiere
Han forteller ledelsen har jobbet iherdig med kundepleie, og startet med å bygge gode relasjoner til oppdrettere og eksportører. Brikkene begynte å falle på plass. Nå i senere tid har de lange kontraktene også begynt å komme.

Steffensen sier de har fått gode signaler på jobben de har gjort, og at de nå er blitt et foretrukket slakteri for flere oppdrettere.

– Vi har hatt regelmessig og forutsigbar drift ei god stund, selv uten lange kontrakter. Men når de også begynner å komme inn, kan vi garantere de ansatte arbeid. Vi kan senke skuldrene mer, smiler han fornøyd.

Ute ved merdekanten er omgivelsene særdeles godt kjent for Steffensen. Det røde barndomshjemmet kan skimtes i bakgrunnen. Han startet på slakteriet i 2018, etter å ha studert innovasjon og marked ved Universitetet i Tromsø. Havbrukserfaringen har han jobbet på seg.

– Selv er jeg utflyttet til Sortland, men her hadde jeg min oppvekst. Husker godt lydene fra anlegget da jeg var liten. Som ungdom jobbet jeg ofte på slakteriet om sommeren. Det er veldig fint å kunne jobbe et sted der jeg vokste opp, sier Steffensen.

Gjennom selskapet som bærer slakteriets pakkenummer, 136 Invest, eier lokalt næringsliv og et tjuetalls ansatte aksjer i arbeidsplassen sin.

– Det fungerer veldig fint at vi har fått ansatte inn på eiersiden. Det gjør noe med forholdet til arbeidsplassen. Vi drar mer i samme retning enn vi har gjort på mange år. Det er veldig viktig, understreker han.

Med stødig hånd på kniven. Fra venstre Melania Margasiu og Rozeta Varnagiriene. (Foto: Steve Hernes)

Nå er målet 20.000 tonn
I fjor omsatte selskapet for vel 52 millioner kroner og fikk et underskudd på 2,3 millioner kroner. Samme beløpet, men med motsatt fortegn i forhold til året før.

– 2022 ble mer utfordrende enn 2021. Det var utfordring med lavere aktivitet i vintermånedene, men også litt tilfeldigheter og stang ut spilte inn. Vi fikk oss noen lærdommer. Dårlig tilgang på råstoff, og en auksjon som ble forskjøvet, forstyrret en sesong til hele næringen. I tillegg hadde vi et stort vedlikeholdsetterslep, forklarer Steffensen.

– Det lærte vi mye av når det kommer til langsiktig planlegging. Nå er vi langt bedre på det, og har god kommunikasjon med kunder og partnere, og får tidlige prognoser på slakting. I år har vi hatt mer eller mindre kontinuerlig drift i vintermånedene. sier Frode Steffensen. Men så langt i år, ser det adskillig lysere ut.

– Vi har tatt med oss lærdommene, og i år ser det veldig bra ut. Allerede i september passerte vi fjorårets omsetning. Det går også mot et overskudd i år, sier en fornøyd Steffensen.

– I år har vi slaktet mer enn 15.000 tonn fisk, og omsetningen har allerede passert 70 millioner kroner ved utgangen av oktober i år, sier en fornøyd Steffensen.

I dag har de lange kontrakter på nær 15.000 tonn laks i året. Her er den største kontraktspartneren Øyfisk, som har ett av sine anlegg like ved slakteriet. Det er ifølge Steffensen en kritisk masse for å drive komfortabelt.

– I tillegg har vi en del spotoppdrag vi har et godt samarbeid på. Det er jo gjerne litt mindre kvanta, men vi har gode relasjoner med små og store aktører i regionen. Fortsatt har vi et godt samarbeid med Cermaq på spot når det har behov for det, sier han.

– Det nedfelte målet var tidligere å slakte 16.000 tonn. Nå er målet å komme opp i 20.000 tonn, røper han.

Carolyn Øfeldt sørger for at laksen til slutt havner i isoporkassen. (Foto: Steve Hernes)

Med slakteriet i Alsvåg er det hele fire slakterier i Vesterålen. De to største er Nordlaks på Stokmarknes, og neste år åpner Eidsfjord sitt nye slakteri på Sortland. I nabokommunen Bø driver Egil Kristoffersen & Sønner eget slakteri.

– Det er mange om beinet, men vi tror vi har funnet vår nisje og plass i markedet. Vi har selvsagt lavere kapasitet, og vi har heller ingen ambisjoner om å bli så veldig store. Men det gjør oss også veldig fleksible. Vi er gode å følge opp kunder i forkant og etterkant av slakt, og har en god dokumentasjonsevne.

– Vi er heller ikke så automatisert som nyere slakteri. Kommer aldri til å bli billigst, men vi skal være best på kvalitet og service, slår Frode Steffensen fast.