Mørenot med større leveranse til Mowi Canada

Nyheter
1226

Tidlig i mars eksporterte Mørenot Aquaculture ytterligere to FlexiLink fortøyningssystemer til Mowi Canada. Fortøyningssystemene skal installeres på den nordlige delen av Vancouver Island.

– Grunntanken med FlexiLink er at bruken av vedlikeholdsfrie komponenter resulterer i mindre slitasje, lavere behov for inspeksjoner og redusert risiko for uønskede hendelser. Summen av dette er lavere levetidskostnader, betydelig bedre HMS-profil og et sikkert og robust anlegg som står godt i sjøen i lang tid, sier Øyvind Bokn, Head of Mooring i Mørenot Aquaculture.

FlexiLink er Mørenot sin patenterte løsning innen fortøyningssystem til oppdrett. Konseptet ble utviklet i 2012 gjennom tett samarbeid med kunder og forskningsmiljøer. Løsningen baserer seg på et metallfritt konsept og reduserer mekanisk slitasje. Dette styrker sikkerheten og reduserer risikoen for skader som kan føre til rømming. Siden introduksjon i 2013 er det ikke rapportert et eneste brudd eller havari i en FlexiLink-ramme.

Ola Kvalheim

Fortøyningsrammen er prefabrikkert hos Mørenot, og leveres til anlegg i container, trekasse eller storsekk. Utlegg med båt utføres enkelt og hurtig, og installasjon av hele rammen tar 1-3 timer.

– Næringen vår har gjennom lange tradisjoner bygget opp solid kompetanse og erfaring innen fiskeri og oppdrett. FlexiLink er et unikt system som illustrerer hvordan vi som norsk leverandørbedrift kan benytte oss av dette, og lykkes med å produsere løsninger og produkter for det norske og internasjonale markedet. Systemet leveres nøkkelferdig i Norge, og vi har lykkes med eksporten også i konkurranse med leverandører fra land med betydelig lavere kostnadsnivå, sier Ola Kvalheim, CEO i Mørenot Aquaculture.

Arnøylaks var blant de første oppdretterne som tok i bruk Flexilink-systemet i 2013. Deres lokasjon i Skjervøy er utsatt for sterk strøm og stor bølgebevegelse, og Flexilink sikrer nå tredje generasjon i dette anlegget. Daglig leder hos Arnøylaks, Håvard Høgstad sier at etter fem år i sjøen viser fortøyningen ingen tegn til slitasje, selv etter minimalt med vedlikehold. Basert på dette vurderer Arnøylaks nå et nytt Flexilink-system for en annen utsatt lokasjon.

Øyvind Bokn, Head of Mooring Mørenot Aquaculture

– Systemet ser omtrent likt ut som da det ble satt ut. Flexilink-anlegget har spart oss for mye hodebry og gitt lavere vedlikeholdskostnader, sier han.

2019 har startet veldig bra, og ser ut til å bli et godt år med rekord i antall leverte fortøyningssystemer for Mørenot, både i Norge og internasjonalt.

– Vi tilbyr både FlexiLink og vanlige anlegg, men kundene foretrekker stort sett metallfritt. Vi er veldig takknemlige for at kundene fortsetter å stole på oss som partner, og slik som det ligger an nå, vil vi mest sannsynlig levere FlexiLink nummer 300 i løpet av sommeren. Da må vi gjøre litt stas på både våre egne ansatte og den heldige jubilanten, sier Bokn.