Morefish med nyansettelser: – Det er kraftig økning i etterspørselen etter kompetanse og kunnskap om RAS

Nyheter
0

Rådgiverselskapet Morefish med spesialkompetanse innen RAS, må øke kapasiteten både på teknisk og biologisk prosjektering, og ikke minst innenfor kursing av driftspersonell. Det er et sug i markedet.

Trondheimsfirmaet Morefish har nylig ansatt Øyvind Aaleskjær som kommer fra Sterner og Kristoffer Spigseth med fartstid fra Atlantic Sapphire i Danmark. Begge er allerede godt i gang med å hjelpe kunder til å utvikle seg videre. Staben teller nå ni ansatte, og er lokalisert ved Blåbasen i Trondheim. Før året er omme vil Morefish ansette ytterligere 4–6 medarbeidere.

– Vi erfarer sterkt økende interesse for industriell kompetanse innenfor landbasert fiskeoppdrett, sier hovedeier og utviklingssjef Svein Martinsen i en pressemelding.

– Vi er godt engasjerte i to store prosjekter i dag; NRS Dåfjord og Columbi Salmon i Oostende. Samtidig har vi bygget opp en modul innenfor kursing av RAS operatører som har blitt veldig populært – og vi runder 400 kursdeltagere i vår. Morefish er i ferd med å lansere sin egen E-læringsportal, med topp faglig innhold og stor faglig dynamikk innenfor kompetanseutvikling.

– Landbaserte oppdrettsanlegg er komplekse og sammensatt av mange fag – og det er ekstremt viktig å ha den industrielle kompetansen med i planlegging, design og engineering, sier Martinsen.

– I tillegg er behovet for prosessforståelse og driftskompetanse for slike anlegg stort. Øyvind og Kristoffer har lang fartstid, og har vært med på både å designe RAS-anlegg, og har praktisk driftserfaring med produksjon av laks i 2000m3 kar – med de utfordringene det innebærer.

– Vi mottar ukentlig forespørsler om vi kan bistå i prosjekter av ulike størrelser, både nasjonalt og internasjonalt, så interessen er veldig stor. Vi er derfor allerede i gang med å ansette flere medarbeidere for å møte behovet, sier Martinsen.