Møgster: – Langt mer alvorlig nå enn nedgangen på 90-tallet og i 2008

Nyheter
1245

Austevoll Seafoods og Lerøy Seafood Groups hovedaksjonær Helge Møgster var vert da statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen tirsdag besøkte Bergen for å få innblikk i næringslivets og regionens utfordringer.

Besøket ble innledet ombord i DOF-båten Skandi Vega ved Skoltegrunnskaien, der duoen fikk omvisning og informasjon om utviklingen i den maritime bransjen fra Møgster.

Bølgedal
Austevollingen er tungt lastet med fiskeaksjer, men har også en kontrollerende eierandel i det hardt prøvede supplyrederiet DOF, og har følgelig inngående kjennskap til nedturen i offshore og oljeservice.

Møgster viste til at offshorenæringen er nede i en bølgedal, og at den kommer til å bli dyp og ramme langt utover de bransjer som i dag er berørt.
– Det er langt mer alvorlig nå enn nedgangen på 90-tallet og i 2008, nå er bransjen preget av oppsigelser og omstilling, sa Møgster ifølge Bergen Næringsråd.

Hedge
– Vi er heldige som er både i olje og gass og i marin bransje. Det marine flyter godt som følge av lav kronekurs.

Det marine for Helge Møgster er i første rekke Austevoll Seafood og da særlig dets kontrollerende og gullkantede eierpost i Lerøy Seafood Group.

Statsminister Erna Solberg så fremover og ga skryt for at Skandi Vega hadde seks lærlinger.

– Det er viktig å sørge for framtidig rekruttering også i vanskelige tider. Vi vet at maritim bransje og olje/gass sliter, men det kommer opp igjen, selv om det nok stabiliserer seg på et lavere nivå, sa hun.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siw Jensen fikk sjekke ut instrumentene på DOF-båten Skandi Vega. Helge Møgster (nummer tre fra venstre) følger nøye med. Foto: Bergen Næringsråd