Møgster kaster kortene i DOF

Nyheter
1959

Lerøys majoritetseier, Helge Møgster, står uten styreverv i supplygiganten han selv bygget opp.

I likhet med flere andre fiskeoppdrettsfamilier har også Møgster-familien fulgt en satsing på Fish & ships. Helge Møgster har bygget, sammen med sin avdøde bror Ole Rasmus, to store selskaper, nemlig fiskerikonglomeratet Austevoll Seafood, hvis viktigste eiendel er majoritetseierskapet i Lerøy Seafood Group, og supplyrederiet DOF.

DOF har lenge vært nedsyltet i gjeld etter å ha fulgt en aggressiv vekstplan. Rederiet var slett ikke alene om gjenldsfinansiert vekst, og resultatet er at supplymarkedet er bygget ihjel. Tilbudet av skip overstiger etterspørselen – med god margin. Ratene har falt, en lang rekke skip er lagt i opplag og rederiene makter ikke lengre å betale renter og avdrag til kreditorene.

Da Helge Møgster forlot generalforsamlingen på Storebø torsdag, sto han uten styreverv i selskapet som i dag har 67 skip og 71 miniubåter i flåten. 18 av skipene ligger nå i opplag.

Advokat Hans Olav Lindal overtok vervet som styreleder.

– Det som skjer nå er ikke sammenlignbart med noe jeg har vært med på tidligere, sier Møgster til Bergen Tidende.

– Det er veldig trist å se noe man har bygget opp gjennom et helt liv være i en så vanskelig situasjon. Det er sørgelige greier og jeg har ikke helt oversikten over hvordan vi kan gjenvinne dette. Det må jeg bare si, medgir Møgster.

Møgster og hans familie er, gjennom holdingselskapet Laco, fortsatt største eier i DOF. Så lenge det varer.