Moen Marin Group et steg nærmere realisering av storprosjekt etter oppkjøp

Nyheter
966

Moen Marin Group planlegger å investere et tresifret antall millioner kroner i skipsverftet ved Purkholmen industripark i Ottersøy i Nærøy kommune.

Fredag rapporterte iLaks at Scale AQ, som er heleid av Witzøe-kontrollerte Kverva, kjøper 100 prosent av aksjene i  båtbyggeren Moen Marin.

Det er gode nyheter for Moen Marin Groups planer i regionen, som vil kreve tilgang på kapital. Blant annet jobbes det med utbyggingsplaner ved Purkholmen industripark, med utvidelse av den eksisterende tørrdokken og bygging av hall over dokkanlegget. Dette prosjektet vil kreve et tresifret antall millioner kroner, og skal sikre at Moen Marin Group kan ta sin del i markedet for vedlikehold av de største fartøyene som går langs kysten.

– Investeringsbeslutningen tas sannsynligvis innen utgangen av året, sier Roald Dolmen i Moen Marin Group til Namdalsavisa.

Den pågående moderniseringen av verftsområdet i Kolvereidvågen skal også videreføres, ifølge avisen. På dette verftet består mye av arbeidet i å klargjøre Moen Marins nybåter.

– Verftet på Kolvereid skal fortsatt ferdigstille og klargjøre utenlandsproduserte fartøyer for Moen Marin, sånn som i dag. Det inngås en treårig samarbeidsavtale om dette. Det inngås også en treårig samarbeidsavtale som gjør at Moen Marin fortsatt skal levere fartøyer til vårt utleieselskap Moen Ship Management, sier administrerende direktør i Moen Marin, Are Brekk.