MOEN-gruppen et steg nærmere realisering av storprosjekt etter oppkjøp

Nyheter
1668

MOEN-gruppen planlegger å investere et tresifret antall millioner kroner i skipsverftet ved Purkholmen industripark i Ottersøy i Nærøy kommune.

Artikkelen er oppdatert i forbindelse med at Moen Marin Group skifter navn til MOEN-gruppen.

Fredag rapporterte iLaks at Scale AQ, som er heleid av Witzøe-kontrollerte Kverva, kjøper 100 prosent av aksjene i båtbyggeren Moen Marin. Samtidig med oppkjøpet endrer Moen Marin Group navn til MOEN-gruppen.

Oppkjøpet er gode nyheter for MOEN-gruppens planer i regionen, som vil kreve tilgang på kapital. Blant annet jobbes det med utbyggingsplaner ved Purkholmen industripark, med utvidelse av den eksisterende tørrdokken og bygging av hall over dokkanlegget. Dette prosjektet vil kreve et tresifret antall millioner kroner, og skal sikre at MOEN-gruppen kan ta sin del i markedet for vedlikehold av de største fartøyene som går langs kysten.

– Investeringsbeslutningen tas sannsynligvis innen utgangen av året, sier Roald Dolmen i MOEN-gruppen til Namdalsavisa.

Den pågående moderniseringen av verftsområdet i Kolvereidvågen skal også videreføres, ifølge avisen. På dette verftet består mye av arbeidet i å klargjøre Moen Marins nybåter.

– Verftet på Kolvereid skal fortsatt ferdigstille og klargjøre utenlandsproduserte fartøyer for Moen Marin, sånn som i dag. Det inngås en treårig samarbeidsavtale om dette. Det inngås også en treårig samarbeidsavtale som gjør at Moen Marin fortsatt skal levere fartøyer til vårt utleieselskap Moen Ship Management, sier administrerende direktør i Moen Marin, Are Brekk.