Modernisering gir økt bærekraft

Nyheter
0

Brødrene Karlsen har investert i nye maskiner for å få en mer effektiv og lønnsom lakseproduksjon. Et valg som andre produsenter vil nyte godt av.

For sjømatkonsernet Brødrene Karlsen var det en forutsetning at maskinene fikk forlenget levetiden om de skulle skifte ut deler av maskinparken i produksjonslokalene for laks på Husøya på Senja­­.

– Det er svært viktig for oss med gjenbruk i alle ledd, for bærekraft er noe vi er svært opptatt av. Har vi gode, fungerende maskiner, så ønsker vi ikke at de dumpes på en fylling, sier administrerende direktør i Brødrene Karlsen, Rita Karlsen.

En av hovedgrunnene for at konsernet ville investere i ny teknologi, er at dette bidrar til å gjøre matproduksjonen mer effektiv, noe som i seg selv også er bærekraftig.

– Når du er i en naturbasert næring, så må du ha bærekraft med deg i tankene hver eneste dag, ellers mister vi grunnlaget for det vi gjør, leverer og står for.

Derfor er hun også svært opptatt av at Brødrene Karlsen skal bidra til lokalsamfunnet.

– Vi lever svært tett på våre lokalsamfunn, og er gjensidig avhengig av hverandre. Uten et velfungerende lokalsamfunn har ikke vi grunnlag for bedriftene våre. Vi bruker derfor mye tid og ressurser på å bidra til bolyst i områdene hvor vi er, sier Karlsen.

Gjenbruk og forlenget levetid
BAADER kjøpte tilbake de eksisterende maskinene, som for et par uker siden ble flyttet ut av fabrikken, og har allerede funnet et nytt hjem til dem.

– Våre produkt er utviklet og produsert med et langsiktig perspektiv og jeg har stor sans for tankegangen til Rita Karlsen, sier salgssjef Kjell Arthur Lind-Olsen.

Han legger til at disse to maskinene har vært i bruk siden 2011 og 2013 og er derfor moden for en oppgradering.

For Brødrene Karlsen var det ikke nok å bytte ut et par eldre maskiner med nye maskiner.

De så det som helt nødvendig å investere i BAADER sin nye filetskanner også. Dette er en maskin som skanner og inspiserer hver eneste filet for å få nøyaktig data om de fysiske dimensjonene, fargen, melaninflekker, gaping og skinnskader. Dataene brukes til å rangere og distribuere filetene til riktig stasjon og eventuelt videre bearbeiding, før pakking og distribusjon.

– Vi ønsket å produsere fileter på en mer effektiv måte med høyere kvalitet og hastighet samt bedre kontroll. Det er helt avgjørende for en bedrift som Brødrene Karlsen at vi gjør slike investeringer om vi skal kunne henge med på den utviklingen som skjer i vår bransje. Dersom vi ikke fornyer oss, så blir vi hengende etter og da taper vi i det lange løp. Det handler om å hente marginer der vi kan slik at vi får en bedre og mer effektiv produksjon og ikke minst et bedre produkt ut til kundene, sier Karlsen.

– Vi har jo verdens beste lakseprodukt og det skal nå bli enda bedre med de endringene vi har gjort, legger hun til med et smil.

Samarbeid i tre generasjoner
Brødrene Karlsen ble startet opp av Hilbert og Aksel Karlsen allerede i 1932. Hilberts sønn Roar tok over i 1978 før datteren hans Rita ble konsernet øverste leder i 2010. Og BAADER har vært med på reisen på Senja gjennom samtlige tre generasjoner.

– Det som er viktig for oss, er at vi får levert maskiner som vi ber om og har behov for. Vi har hatt et langt samarbeid med BAADER som utrolig nok strekker seg lengre enn mi levetid, så vi vet at vi får kvalitet når vi handler med dem. Det handler også om at vi må ha den maskinparken som gir bedriften den utviklingen, stabilitet og tryggheten som vi ønsker oss, sier 54-åringen.